Bøger
Roger R. Pearman,Sarah C. Albritton

Jeg er ikke skør – jeg er bare ikke dig!

  Nina Rahbek Pedersenhar citeretfor 3 måneder siden
  oplivende for dig

  Introversion

  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  Forskellige mennesker har en præference for den ene eller den anden af modpolerne inden for disse fire dimensioner, hvorved der dannes 16 mulige præferencekombinationer, der udgør en psykologisk typologi –
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  (T) og følen (F) samt vurdering (J, „Judgment“) og opfattelse (P, „Perception“)
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  Den anden dimension,
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  , og hvilken form for information der i det hele taget tiltrækker os.
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  har at gøre med, hvordan vi opfatter information
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  e fire dimensioner som fremlagt af Jung, Myers og Briggs er henholdsvis ekstroversion (E) og introversion (I), sansning (S) og intuition (N, „iNtuition“), tænkning
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  går på vores typiske mønstre i forbindelse med at træffe beslutninger eller foretage vurderinger om den information, vi har opfattet. Det ene mønster, tænkning, indebærer beslutninger ba
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  Jungs tredje dimension,
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  I sin bog Psykologiske typer fremførte den schweiziske psykolog Carl G. Jung den tanke, at vi kan inddele de typiske mentale vaner i modpoler inden for tre personlighedsdimensioner
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  situationen kræver det, kan et sundt individ tilpasse sig, bryde gamle vaner og vokse med opgaven.
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  Folks livserfaringer, kravene i deres nuværende situation, deres udviklingsstadium i livet (voksenalderens perspektiv er langt mere righoldigt end barndommens) og andre medfødte anlæg såsom intelligens er alt sammen faktorer, der øver indflydelse på adfærden sammen med den psykologiske type. Hvis en naturligt meget talende person, som henter energi i at interagere med andre, eksempelvis vokser op i et hjem præget af vold, lærer han måske, at det at tænke højt fører til smerte. Som voksen falder han måske tilbage på en tavs tankeproces eller en distanceret håndteringsstrategi, når han føler sig truet eller stresset.
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  Til mange typetilhængeres store ærgrelse er vi nødt til at sige det højt: Personlighedstypen forklarer ikke alt!
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  Mens hypoteser om personligheden kan være baseret på tydelige og observerbare mønstre, er det uklogt at bruge personlighedstyperne til at forudsige adfærd – et hav af andre ting har indflydelse på adfærden. Jung opfattede personlighedstypen som en mental vane, ikke et fast og ubrydeligt mønster, og hans brug af ordet „type“ var i virkeligheden en forkortelse for typisk.
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  Nogle psykologer har fremført den tanke, at vores sanseindtryk er de virkeligheder, vi foretager vurderinger om og handler på baggrund af. Hvis det er rigtigt, bliver det afgørende at forstå de mekanismer, vi formulerer vores sanseindtryk ved hjælp af, hvis vi skal kunne forstå vores vanemæssige adfærd.
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  Vi gentager om og om igen, at personlighedstyperne ikke forklarer alt i den menneskelige adfærd og interaktion. Langtfra. Men typeteorien er så gennemgribende, at vi og mange andre finder den fascinerende, lærerig og ofte forvandlende.
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  Jo bedre man forstår sine egne naturlige tilbøjeligheder, og hvordan de kommer til udtryk i ens adfærd, jo lettere er det at forstå de ting, som man tager for givet og/eller antager i lige så høj grad gælder for andre, som de gælder for en selv – ens mellemmenneskelige blinde vinkler.
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  Jungs opfattelse er, at de forskellige måder at opfatte og vurdere på samt de forskellige energikilder er netop det – forskellige.
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  For hvis vi – som enkeltpersoner, familier, små og store samfund – ikke kan lære at se værdi i andres forskellige synspunkter og
  Louise Bentzen-Bilkvist Rasmussenhar citeretsidste år
  ressourcer, så er vi da i sandhed fortabte
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)