Ali Aminali

Alis Danmarkshistorie

  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Dem skal vi hjælpe godt videre, og det kan kun gå for langsomt. Og vil man ikke som nydansker gå aktivt ind i den proces, må kufferten pakkes. Jeg mindes en kollega, der stemte langt til venstre, som engang sagde til mig: ”Ali, vi kan jo ikke forvente og kræve så meget af somalierne. De kommer fra et beduin-samfund. De kan ikke gøre for det.” Det er jeg så langtfra enig i. Danmark er frisindets og fællesskabets land. Vi er ikke et beduin-samfund, vi er ikke et totalitært sharia-land eller et skin-demokrati med et formørket præstestyre som øverste organ, og vi må aldrig blive det – heller ikke i små lommer her og der. Danmark skal forblive dejlige Danmark.
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Jeg vil derfor ikke være med i det kor, der besynger et multikulturelt skønmaleri. Vi er nødt til at se alvoren i øjnene, og alvoren består i, at en gruppe ikke-vestlige borgere har lukreret på dansk gæstfrihed uden at give ret meget igen og uden at ville det danske kulturfællesskab. Og alvoren består i, at det socialfaglige system i alt for høj grad har givet dem plads til, at det kan være sådan
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  De, der ikke vil fællesskabet, og de, der holder fast i deres middelalderlige mentalitet og stadig kræver særhensyn – ja, de må hjertens gerne pakke deres ting og rejse til lande, hvor man priser dette livssyn
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Ikke-vestlige borgere, som har været i Danmark i årtier, skal ses som en potentiel ressource, der kan bidrage til samfundet
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Jeg er bange for, at man i Danmark kæmper så meget for minoriteterne, at vi ender med at få nogle meget stærke minoritetsgrupperinger, der truer fællesskabet Danmark
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Hvis man begynder at tale om problemer med ligestilling, social kontrol og religiøse grupperinger blandt de ikke-vestlige borgere, så går der ikke fem minutter, før en venstrefløjspolitiker er på pletten med et forsvar for disse borgere og et surt opstød om, at man stigmatiserer og graver grøfter – og måske tilmed at man er racist
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Jeg mener, venstrefløjen fejler og gør integrationen en bjørnetjeneste, når man siger, at folk må leve, som de har lyst til. Nej, når man bor i Danmark, må man værne om de værdier, der kendetegner vores land. Vi skal ikke acceptere tvangsægteskaber og patriarkalske familiemønstre, blot fordi det er comme il faut i arabiske lande. Vi skal ikke give carte blanche til kønsopdelte svømmehaller og til folk, der nægter at give hånd, fordi deres religion forbyder dem det
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Nogle vil sikkert mene, det er hyklerisk at have den holdning, for jeg er selv flygtet hertil med min familie. Men tiderne har ændret sig siden 1980’erne. Presset er langt mere massivt nu, og vi står over for nogle migrationsbevægelser i navnlig Afrika, som vi slet ikke kendte til dengang. Det er også vigtigt at understrege, at min far ikke flygtede fra krig, men fordi han var politisk forfulgt. Han kunne ikke rejse tilbage til Iran, da krigen mod Irak sluttede. Min far kom desuden ikke til Danmark med en forventning om, at han skulle forsørges af den danske stat. Han havde blot brug for beskyttelse og var derudover indstillet på at klare sig selv og tjene sine egne penge og bidrage til samfundet. Det samme gjaldt min mor
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Heldigvis ser vi også nu, at flere flygtninge og indvandrere rejser hjem igen. Det gør de, fordi de opdager, at de ikke længere kan få alle de goder, de tidligere fik, og så kan kufferten hurtigt blive pakket igen
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Når man er flygtning, kan man ikke forvente at blive forsørget af den danske stat for evigt. Døren skal være åben for dem, der har brug for vores beskyttelse, og så kan man efterfølgende søge om at få lov til at blive her, men vi er nødt til at understrege, at Danmark ikke er et kæmpe tag selv-bord
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Vi er heldigvis gået i gang med at skære i borgernes ydelser. Det tvinger folk ud på arbejdsmarkedet, og det er den rigtige vej frem. Det lyder muligvis koldt og kontant, men vi er nødt til at tænke mere i pisk end i gulerod her. Det viser de mange eksempler, jeg har skrevet om i denne bog med al tydelighed
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Som Grundtvig sagde: Ordet skaber, hvad det nævner, og hvis de ikke-vestlige borgere bliver tudet ørene fulde med, at det er synd for dem, at de ikke kan magte noget, og at de bare skal tage det roligt og ikke løfte en finger, fordi de engang har haft posttraumatisk stress, jamen så fastholder vi dem i den rolle for evigt
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Jeg kunne ikke nikke genkendende til, at integrationsudfordringerne i Danmark var samfundets skyld, og at det hele blot var et spørgsmål om at give indvandrerne i landet mere tid til at blive integreret. Det er noget vås. De har haft masser af tid. Nogle af dem er endda født i Danmark og har dermed tilbragt mere af deres liv inden for den danske rigsgrænse, end jeg selv har
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Der var ingen selvindsigt – alt var systemets skyld, og forargelsen blandt de fremmødte beboere drev ned ad væggene
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Bagefter stillede en somalisk far sig op og sagde, at han var træt af, at pædagoger og lærere ikke tog ansvar og gjorde noget for integrationen. Det bakkede mange ham op i. Ingen snakkede om, at det i høj grad også beror på forældrene at sikre, at børnene får en uddannelse og ikke ender i kriminalitet og arbejdsløshed
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Der blev blandt andet holdt en tale om, hvor forståeligt det var, at ikke-vestlige borgere nægtede at gifte sig med danskere. For danskere var hele tiden efter indvandrere og gjorde livet surt for dem. Man måtte forstå, at det faktisk udelukkende var danskernes skyld, at indvandrere og flygtninge ikke kunne komme i arbejde og var tvunget til at bo i sådan en bydel som Gellerupparken. Jeg var temmelig målløs over, at kommunens medarbejdere kunne tillade, at der blev sagt sådan noget sludder på en messe, arrangeret for kommunens penge
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Det handlede ikke om, at jeg ikke kunne unde disse borgere en hyggelig formiddag i Basar Vest, men at det foregik på fælleskabets regning, uden at der kom noget tilbage
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  At den samme gruppe borgere den ene dag kunne sidde og beklage sig over, at de var så fysisk udfordrede, at de ikke kunne starte i et motionscenter med henblik på aktivering, og den næste dag springe lystigt rundt i Basar Vest og mødes med venner over kaffe, gjorde mig vred
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Det ville måske ikke have været så stor en torn i øjet på mig, hvis de fleste beboere i Gellerupparken gik på arbejde, tjente deres egne penge og talte dansk. Men stort set alle var på en form for offentlig ydelse, og det var de færreste, der rent faktisk havde lyst til at arbejde. Der kom løn fra staten – og sådan en forræder som mig var der ikke den store begejstring for
  Thomas Mailundhar citeretsidste år
  Det er mig en gåde, hvordan politikere i ramme alvor har tænkt, at det ville gavne integrationen at stuve flygtninge og indvandrere sammen i tusindtal et sted som her. Der tilgår stort set ingen kulturel påvirkning fra det omkringliggende samfund – og den smule, der gør, kommer fra i forvejen overvejende ressourcesvage borgere
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)