Birgit Weber

Find en partner for livet og bliv en partner for livet

  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  Eksempelvis har de fleste som børn oplevet situationer, hvor deres forældre ikke var i stand til at indleve sig i deres behov. På grund af hjælpeløshed kan den manglende opfyldelse af behovet i situationen have føltes som livstruende.
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  Andre kan ikke gå ind i ens egen smerte, det må man selv gøre. Når man er voksen, er man selv ansvarlig. Det er kun en selv, der kan lukke af og lukke op.
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  Hvis man selv tager ansvaret, åbner man for en dialog. Hvis man giver andre skylden, lukker man, fordi man bliver afhængig af, hvad andre gør.
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  Da du var helt lille, oplevede du at blive ladt i stikken af dine forældre, når du havde brug for omsorg. Da dette på et tidspunkt blev for smertefuldt for dig, overtog du dine forældres måde at handle og reagere på i forhold til dig. Således at du ikke længere blev udsat for at opleve at blive ladt i stikken
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  Den konsekvens, det har haft for kvinden som voksen, er, at hun er blevet afventende. Hun har ikke været i stand til at mærke og udtrykke, hvad hun havde brug for i nuet.
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  Nogle gange vil partneren være til rådighed. Andre gange må man måske stille sig tilfreds med at aftale et senere tidspunkt at tale sammen på. Partneren kan i situationen have behov, der er forskellige fra ens egne.
  Det kan være, den ene har brug for omsorg, og den anden er optaget af at læse en bog. En sådan situation kan ofte være oplæg til ballade og magtkamp om, hvis behov der er vigtigst. I stedet for at starte en kamp må den, der har brug for omsorg, også respektere partnerens behov for at læse. Alene respekten kan måske få partneren til at lægge bogen. Det er mange gange respektløsheden, der er årsag til ballade.
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  Problemet ved en sådan tankegang er, at hvis den, der får omsorgen, har brug for noget andet end det, der bliver givet, skabes der stress og frustration i stedet for ro.
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  Grunden til, at vi er blevet bange for adskillelsen og for at mærke vores behov, når de er forskellige fra vores forældres, er, at adskillelsen og de anderledes behov ofte er blevet identisk med afvisning og trussel om at blive forladt.
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  „Jeg er ikke i stand til at mærke, hvad jeg har brug for, derfor bliver jeg frustreret og negativ“
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  Hvis du ønsker at forandre dig, skal du, hver gang du begynder at kritisere andre i stedet for at gå efter at få opfyldt dit aktuelle behov, erkende, at det er dig selv, der afviser dig.
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  Hver gang du kritiserer dine forældre eller din partner i stedet for at gå efter at få dine behov opfyldt, har du et problem.
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  Først når vi er i stand til at anerkende og sætte ord på de forskellige situationer eller oplevelser, begynder vi at forandre os.
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  Hvis man ikke er i stand til at føle sig fri i forhold til sine forældre, vil man have vanskeligt ved at føle sig fri i forhold til en partner. Partneren vil man ubevidst behandle og forholde sig til på samme måde, som man forholder sig til sine forældre.
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  Hvis man vil være et frit menneske, må man undersøge og identificere sig med de forskellige dele af det billede, man har af sine forældre indeni.
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  Det stivnede billede er også opstået ved at opleve forældrenes måde at være sammen på – deres måde at drage omsorg for og kontakte hinanden på – og derved komme ind på uløste konfliktområder, hvor kvinder ofte identificerer sig med deres mor, og mænd identificerer sig med deres far osv.
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  stivnede billede er opstået i situationer, hvor barnet har opgivet at få et aktuelt behov opfyldt og af den grund kun kan se sine forældre på en bestemt måde.
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  Alle mennesker har indbyggede sårbare områder. De kan se forskellige ud fra person til person, men i alle tilfælde ligger de som magtfulde drivkræfter i personligheden.
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  behov, vi ikke fik opfyldt som børn, forsvinder ikke, men fortsætter med at eksistere på det ubevidste plan som længsler, drømme og skrøbeligheder
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  Når forældrene ikke er i stand til at tilfredsstille eller gætte barnets behov, vil barnet få et hul i personligheden. Dette hul kan man også kalde et savn eller et sårbart område.
  Jessica Bahrami Tenishar citeretfor 3 år siden
  Når det skriger, og moderen kommer og tilfredsstiller dets behov, får det en oplevelse af at have indflydelse på omgivelserne.
  Hvis moderen altid er der, uden at det får lov til at give lyd fra sig, får det ikke en oplevelse af selv at have indflydelse, ligesom det får sværere ved at mærke sine behov.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)