Bøger
Søren Hauge

Det skjulte menneske

  Jette Skjødt Netopilhar citeretfor 3 år siden
  Det æteriske legeme er rigtigt nok den skål, der rummer eller fastholder legemet i sin levende form. Ved døden brydes »skålen« og kroppens enkeltdele kan vende tilbage til moder jord med tak for lån.
  Æterlegemet befinder sig efter dødens indtræden uden for kroppen. Det indre menneske trækker sig også næsten øjeblikkeligt ud af æterlegemet, som forlades hængende i den umiddelbare nærhed af kroppen. Æterlegemet går meget hurtigere i opløsning end selve det fysiske legeme. Hvis kroppen begraves, tager det gennemsnitligt omkring et par uger. Hvis liget brændes, går æterlegemet i opløsning samtidig
  Jette Skjødt Netopilhar citeretfor 3 år siden
  dødssituation, hvor der ikke er tale om ulykker eller selvmord, vil sjælen på et givet tidspunkt udsende en tilbagetrækkende vibration, der vil bevæge sig fra kausallegemet ned gennem mental- og astrallegemet til den æteriske genpart. Denne blide, men alligevel stærke, vibration medfører nogle næsten øjeblikkelige fysiologiske forandringer, der indvirker på blodomløbet, nervesystemet og de endokrine kirtler. Den sitrende energi strømmer ud langs nadierne, og visse hormoner udskilles, som påvirker både hjerte og hjerne. Vibrationen har nærmest karakter af en psykisk skælven, der gradvist løsner hele det æteriske legeme fra den fysiske krop.
  Der følger dernæst en pause, hvor den døende oftest oplever en fredfyldthed og et ønske om ikke at tænke intenst eller kommunikere. Pausen tjener til, at løsgørelsen kan ske smertefrit og det kan ses, hvordan chakraerne gradvist mister deres glans og udadrettede aktivitet. Når selve dødstidspunktet nærmer sig, kan det ses at de æteriske livskræfter trækker sig bort fra arme og ben og efterhånden centrerer sig omkring det æteriske hjerte, hvor de ses som et glødende, gyldent lys. Kroppens temperatur aftager og især arme og ben bliver mere eller mindre kolde, efterhånden som livskræfterne centreres i brystregionen.
  Jette Skjødt Netopilhar citeretfor 3 år siden
  perlemorsagtig kokon af sarte farver, der endnu ikke udfylder hele feltet og har opnået dybde. Hos mere modne sjæle vil den ekspanderende aura af velordnede farvebånd have blændende karakter. I den auriske struktur findes »sjælens lotus«, som er selve sjælens hals-, hjerte- og kronecenter i en samlet, blomsterlignende konfiguration. Som det tidligere er blevet forklaret
  Jette Skjødt Netopilhar citeretfor 3 år siden
  udstrakt som én, ubrudt helhed og sjælen har direkte tilgang til viden om sine egne tidligere inkarnationer. Energiernes hastighed er nærmest ufattelig og lysintensiteten som en dagklar udstrømning i forhold til mentalplanets tusmørke. Bevidsthedens naturlige leje er en tilstand af aldrig svindende glæde, ubrudt klarhed og skabende vækst. Det er en både brusende strøm af uophørlig forandring og dyb, vedvarende fred. R
  Jette Skjødt Netopilhar citeretfor 3 år siden
  Kausalplanet er 5-dimensionalt, men i mere »udfoldet« form end det er muligt på mentalplanet. Selv om den 5-dimensionale bevidsthed kan opleves dér, så har den her i sjælens egen verden sin fylde og klarhed, befriet for personlighedens filtre
  Jette Skjødt Netopilhar citeretfor 3 år siden
  undliggende.
  På kausalplanet kan den menneskelige bevidsthed opfange de højere visioner og inspirationer, der kan lede personlighedens liv og færden. Det er her, de guddommelige arketyper eller urbilleder findes, som ligger til grund for menneskelig nyskabelse, genialitet og fremsyn. Det er her de ophøjede tanker, opløftende følelser og lysende handlinger har deres rod eller udspring. Det er den udødelige bevidstheds verden.
  Jette Skjødt Netopilhar citeretfor 3 år siden
  Den menneskelige personlighed består af et fysisk-æterisk, et astralt og et mentalt legeme, der i sin samlede funktion giver det tænkende, følende og handlende menneske.
  Jette Skjødt Netopilhar citeretfor 3 år siden
  De fire nederste mentale underplan kaldes i den teosofiske terminologi for det lavere mentalplan eller de konkrete tankers verden, hvorimod de tre øverste underplan eller regioner benævnes det højere mentalplan eller de abstrakte tankers verden. Der findes faktisk flere betegnelser, og selv om både de konkrete og abstrakte tanker er mentale fænomener, så adskiller man de to niveauer ved simpelthen at kalde det lavere mentalplan for det mentale plan, hvorimod det højere mentalplan kaldes kausalplanet
  Jette Skjødt Netopilhar citeretfor 3 år siden
  Der findes ikke afstande, kun tilstande på astralplanet. Ønsker man sig et andet »sted« hen, så indstiller man sin bevidsthed på det, og øjeblikket efter er man der.
  Jette Skjødt Netopilhar citeretfor 3 år siden
  Astrale farver er bevægelige, indefra lysende kvaliteter. De er simpelthen en side af følelsernes natur.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)