Michael Larsen

Praktisk filosofi og ledelse

  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 13 dage siden
  Professor Ole Fogh Kirkeby (2004) definerer lederskab som en indstilling, der indebærer en evne til kritisk at kunne forholde en konkret ledelsespraksis til et normativt begreb om god ledelse. Lederskab må derfor indeholde et personligt svar på spørgsmålet om, hvad god ledelse er.
  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 17 dage siden
  Lederskab udvikles ved at forholde sig åbent, kritisk og lærende til de oplevelser og erfaringer, som man får ved at udøve ledelse
  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 17 dage siden
  Sætte mål
  Løse problemer, der forhindrer målopfyldelsen
  Udvikle et sprog, der gør det muligt at kommunikere om mål og midler
  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 17 dage siden
  Ifølge Johnsen (2002) udøves ledelse af de mennesker, der udøver lederadfærd forstået som aktiviteter, der er med til at:
  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 4 måneder siden
  Aristoteles definerede for mere end 2000 år siden tre forskellige former for viden.
  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 4 måneder siden
  10 kernekompetencer hos ledere, der lykkes i kommuner og regioner:
  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 4 måneder siden
  Den nedenstående liste af gode råd er tænkt som både en starthjælp og nogle generelle retningslinjer for de ledere og andre, der har lyst til at gøre brug af det personlige essay.
  Tag afsæt i et vigtigt tema eller spørgsmål
  Start et vilkårligt sted
  Undersøg din egen erfaring og forståelse
  Tænk både med og imod dig selv
  Afdæk de nye spørgsmål, der følger med et svar
  Lad teksten udvikle sig ”uden styring”

  Essay

  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 4 måneder siden
  Når jeg siger det, jeg tænker, kan jeg tænke over det, jeg siger
  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 4 måneder siden
  Med inspiration fra blandt andre Finn Thorbjørn Hansen har jeg opstillet følgende seks spilleregler for den sokratiske dialog:

  Spilleregler for den sokratiske dialoggruppe

  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 4 måneder siden
  dialoggruppe er en af de væsentligste spilleregler, at man skal tænke selv
  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 4 måneder siden
  Den grundlæggende idé i den sokratiske dialoggruppe er, at man som deltager kan blive klogere på et filosofisk spørgsmål ved at analysere et eller flere konkrete eksempler, som deltagerne selv har oplevet, uden at gøre brug af eller referere til andre filosoffer, forfattere, teorier osv
  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 4 måneder siden
  Det filosofiske spørgsmål

  Figur - det filosofiske spørgsmål

  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 4 måneder siden
  Kirkebys tre protreptiske metakapaciteter for ledere:

  At gøre sig sit eget værdigrundlag klart gennem refleksiv besindelse på det normative, dvs. på de kollektive og individuelle kriterier for det gode liv
  At lære sig at lære af sin egen erfaring – og af historien generelt (inkl. andres erfaringer)
  At udvikle evnen til at lade sig godt råde – og i sidste instans af sig selv!
  (Tilrettet efter Kirkeby 2005)
  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 4 måneder siden
  Når vi filosoferer, har vi ifølge Kessel, Boers og Mostert (2004) brug for et frirum (Free Space), hvor vi kan undersøge:
  Vores oprindelige intentioner
  De idéer, der styrer vores handlinger
  Betydningen af de ord og koncepter, der præger vores aktiviteter.

  Free Space

  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 4 måneder siden
  vad er det, vi gør, når vi filosoferer? – et muligt svar!

  Læs også det følgende

  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 4 måneder siden
  I dialogen stilles der spørgsmål, der lyttes, og deltagerne er åbne over for andres og egne meninger og tanker. De tænker i forlængelse af hinanden, og der dømmes ikke.

  Dialog uden dom

  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 4 måneder siden
  ”Dialogen er per definition uforudsigelig. Man lægger et emne frem til fælles betragtning og kan ikke på forhånd vide, hvad man kommer frem til. Og ingen kan vide, om det, de finder frem til, giver dem ret og understøtter dem i det, de gik ind i dialogen med – eller om deres forforståelse og forudfattede meninger bliver sat på prøve. På den måde sætter man lidt af sig selv på spil i en dialog, og derfor forudsætter dialogen, at deltagerne har tillid til hinanden.”

  Dialogen definition

  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 4 måneder siden
  Hadot samler desuden formålet med de filosofiske øvelser i nedenstående tre punkter:
  At give sig selv opmærksomhed
  At passe på sig selv
  At kende sig selv

  Hadot

  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 4 måneder siden
  nes metoder, som jeg kalder for praktisk filosofi. Den praktiske filosofi har som sit højeste formål at hjælpe det enkelte menneske til at blive klogere på selve livet – ja, ligefrem udvikle en form for livsklogskab. Dette er den praktiske filosofis egentlige ærinde, og det er det, man har så hårdt brug for som leder. At være leder i en tid, hvor beslutninger skal træffes i et stadigt højere tempo, samtidig med at mængden af tilgængelige informationer stiger, kræver en særlig kapacitet. Praktisk filosofi har vist sig at være en både anvendelig og effektiv måde at udvikle denne kapacitet på.
  Evnen til at filosofere i praksis, og dermed leve hvad man kunne fristes til at kalde for et ”filosofisk ledelsesliv”, er et centralt element i udviklingen af lederskab. Det er en evne, der bedst udvikles ved at bruge den, altså ved at filosofere. Derfor kan stort set alle ledere have glæde af at kunne filosofere. Men hvad er det egentlig at filosofere, og hvordan kan filosofien hjælpe en leder i dag? Det handler de følgende kapitler om
  Karen Cornelia Bjørling-Poulsenhar citeretfor 4 måneder siden
  ”Ledelse er at skabe rammer og rum, der gør det muligt for den enkelte medarbejder at udnytte og udvikle sin viden, kunnen, erfaring og kreativitet på en måde, der bringer organisationen i retning af en tydelig vision, og som giver den enkelte medarbejder livskvalitet. Ledelse udøves af alle, der udøver lederadfærd og dermed sætter mål, løser problemer og skaber et sprog, der gør det muligt ikke alene at arbejde hen imod, men også at formulere visioner og mål.”
  (Johnsen 2002)

  Forfatterens definition

fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)