forlaget Klim

Citater

Carsten Herfelthar citeretfor 2 år siden
Før en analyse påbegyndes, må man derfor vide noget om problemet: Hvad er problemet, hvordan er det et problem, for hvem er det et problem osv. Alle disse hv-ord må typisk inden for en sundhedsvidenskabelig tradition afdækkes i forhold til det, man er interesseret i at vide noget om, før man starter en undersøgelse af et problem. At være konkret og specifik i besvarelsen af ovenstående spørgsmål handler om efterfølgende at kunne rejse specifikke spørgsmål på en nuanceret baggrund, der begrunder relevansen af at rejse spørgsmålet. I en sundhedsvidenskabelig ramme gøres dette typisk ved at gennemgå den eksisterende viden på området (litteraturstudie).
Carsten Herfelthar citeretfor 2 år siden
vis ovenstående er tilfældet, må det have konsekvenser for, hvordan man tolker på data. Ud fra citatet kan man blandt andet konstatere at virkeligheden er derude, men at forskeren ikke kan indsamle 'sande' eller 'objektive' data om verden ved eksempelvis at interviewe informanter. Forskeren kan kun få det enkelte menneskes tolkning af verden, er selv underlagt dette forhold, og må derfor på samme måde tolke informanternes udsagn, noget selve analysemetoden derfor må kunne tage højde for.
Carsten Herfelthar citeretfor 2 år siden
Dataindsamlingsmetoden beskriver det, man gør for at besvarer det rejste spørgsmål. Det være sig: interview, observationer, journalanalyse osv. Valget af metode afhænger således af, hvad man vil undersøge inden for hvilken tradition, og hvad man anser for at være en gyldig fremgangsmåde i undersøgelsen
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)