bookmate game
da

L&R Business

 • hannetoft38har citeretfor 2 år siden
  for sort-hvid-tænkning. En egenskab, so
 • hannetoft38har citeretfor 2 år siden
  Den, der vælger at spørge, kan også lede samtaler ud af fastlåste positioner. Du kender formentlig
 • hannetoft38har citeretfor 2 år siden
  g. Du kan bruge dette spejlmønster bevidst til at op
 • hannetoft38har citeretfor 2 år siden
  Det kræver rummelighed, nærvær og tid at kommunikere støttende. For nogle er det lidt af e
 • hannetoft38har citeretfor 2 år siden
  hvis man overdriver det støttende og aldrig styrer – risikerer man at gå ned. Udbrændthed er et klassisk symptom på den tilstand. Man kan sige, at lige så vigtigt det
 • Mette Stigaard Stenkjærhar citeretsidste år
  Den passive bestyrelse
  • Det er den traditionelle bestyrelse. Bestyrelsens aktivitet og deltagelse er på et minimum, og arbejdet er stort set alene baseret på direktørens eller den daglige ledelses input. Bestyrelsen har begrænset selvstændighed. Hovedopgaven er at godkende direktionens beslutninger, herunder måske det årlige budget og regnskab.
  Den kontrollerende bestyrelse
  • Denne model afspejler, at der i bestyrelsen er en ansvarlighed i forhold til aktionærerne. Bestyrelsen arbejder seriøst med at holde øje med, at virksomheden er ordentligt ledet, og at direktionen lever op til bestyrelsens overordnede krav om indsigt og dygtighed. Bestyrelsen går også ind i planlægning af en efterfølger til den administrerende direktør.
  Den engagerede bestyrelse
  • I denne model fungerer bestyrelsen som en partner for direktionen. Bestyrelsen bidrager med indsigt, rådgivning og støtte til nøglebeslutninger. Bestyrelsen erkender sit ansvar for at overvåge direktionen og selskabets præstationer. Bestyrelsen har grundige drøftelser og overvejelser om afgørende beslutninger – eksempelvis strategi og investeringer, og den definerer aktivt sin egen rolle og grænserne i forhold til direktionen.
  Den intervenerende bestyrelse
  • Denne bestyrelsestype er almindelig i selskaber i krise. Bestyrelsen bliver dybt involveret i nøglebeslutninger for selskabet, og der afholdes hyppige møder med intense drøftelser, ofte indkaldt med kort varsel.
  Den operationelle bestyrelse
  • Denne bestyrelsestype arbejder med et særdeles dybt engagement i virksomhedens udvikling. Bestyrelsen træffer selvstændigt nøglebeslutninger, som direktionen så fører ud i livet. Denne model er mest almindelig i unge, nyetablerede virksomheder, hvor direktøren har specialistviden og erfaring, men mangler ledelseserfaring.
  Kilde: Nadler, 2004
  Formålet med at skitsere disse forskellige kategorier er ikke, at enhver bestyrelse skal kunne placeres ind i på forhånd definerede kasser. Der er tale om arketyper, om grundtyper, som man kan bruge til at diskutere og reflektere ud fra. Bestyrelser i den virkelige verden kan let bevæge sig frem og tilbage imellem de forskellige kategorier, afhængig af hvilke typer af problemstillinger de står over for. En ellers passiv bestyrelse, hvis virksomhed pludselig kommer ud i en krise, vil muligvis i en kortere periode agere som en intervenerende bestyrelse og afskedige den administrerende direktør for så at virke som en operationel bestyrelse, indtil en ny administrerende direktør er ansat (Nadler, 2004).
  Spørgsmålet om, hvordan en bestyrelse vil handle og agere, og hvor engageret den vil være, vil altid dreje sig om, hvilken filosofi og hvilke opfattelser bestyrelsen har vedrørende sin egen rolle. At have den diskussion i virksomheden, dels i bestyrelsen og dels mellem bestyrelse og direktion, er et meget vigtigt første skridt mod bedre bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen vil måske opdage, at den er meget uenig med virksomhedens ledelse om bestyrelsens rolle, eller a
 • Mette Stigaard Stenkjærhar citeretsidste år
  Så snart der foreligger en situation, hvor noget skal bestemmes, dvs. hvor der skal træffes en beslutning, er der ikke blot en mulighed for, at følelser og holdninger optræder, der er simpelthen behov for følelser, for der er behov for at vurdere, og når man vurderer, bruger man sine værdier – sine holdninger og følelser. Ledelse kommer på denne måde naturligvis – også – til at handle om værdier og dermed om følelser. Der er følelser involveret, både når man formulerer, hvad de rigtige spørgsmål er, og når man klargør, hvilke beslutningsmuligheder der eksisterer, dvs. afgør, hvorledes beslutningsrummet ser ud.
 • Mette Stigaard Stenkjærhar citeretsidste år
  Det hænger sammen med det tidligere nævnte, at så snart der bliver valgmuligheder, så snart der bliver rum, der skal fyldes ud, så er der behov for mennesker, der netop siger: Jeg synes! Min holdning er! Jeg tror! Det er præcis det, man skal bruge mennesker som ledere og bestyrelsesmedlemmer til.
 • Mette Stigaard Stenkjærhar citeretsidste år
  Hvis der netop ikke var behov for det personlige element, ville man træffe en såkaldt administrativ afgørelse.
 • Mette Stigaard Stenkjærhar citeretsidste år
  Problemet er, at man ofte ikke har fundet de principper og spilleregler, der skal være gældende for, hvorledes disse følelser og holdninger skal føre frem til beslutninger, indstillinger eller afgørelser
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)