Bøger
Christian S. Nissen

Politik mellem følelser og fornuft

Hvad lægger politikerne til grund, når de træffer beslutninger? Er det værdibaserede holdninger og ideologi eller faktabaseret viden? Er det følelser eller fornuft?

Med udgangspunkt i de seneste års udvikling i dansk mediepolitik argumenterer Christian S. Nissen for, at politik ikke længere kan forstås og begrundes alene med den rene fornuft og rationelle argumenter, men først og fremmest må bygge på værdier, holdninger og ideologi.

Spørgsmålet er så, om Folketinget og regeringen med den særlige beslutningskultur på Christiansborg kan håndtere stridende værdier og ideologi og udmønte det i en praktisk politik? Kan der skabes et større rum for idébåren politik. En modvægt til en stadig mere fremherskende teknokratisering af de politiske kulturer i det moderne samfund, der har afpolitiseret politikdannelsen og skabt en kløft mellem en politisk-administrativ elite og en fremmedgjort vælgerbefolkning. En politisk beslutningskultur, hvor der nærmest ikke længere er brug for politikere.

De spørgsmål har forfatteren sat sig for at belyse ved at følge medieforhandlingerne i perioden 2017–19. Hvordan spillede kulturelle, teknologiske, økonomiske og politiske forhold ind i beslutningerne om public service-mediernes indretning og udvikling? Hvad lagde politikerne til grund for deres beslutninger? Var det ideologi, sund fornuft — eller gammelt nag?

Bogen følger det taktiske spil op til medieaftalen i juni 2018 og frem til og med S-regerings forkastelse af aftalen. Indflettet i dette forløb belyser bogen det danske mediemarked under de globale mediekoncerners stigende dominans og striden om DR’s størrelse og rolle.
382 trykte sider
Oprindeligt udgivet
2020
Udgivelsesår
2020
Har du allerede læst den? Hvad synes du om den?
👍👎

Citater

  Anine Brixhar citeretfor 3 år siden
  Det var desuden et gennemgående træk, at flere ordførere på tværs af partierne fortalte, at de i deres samtaler med lobbyister især var lydhøre for synspunkter, som i et eller andet omfang faldt sammen med deres egne holdninger eller blev fremført af organisationer, de generelt havde sympati for. Kun sjældent oplevede de lobbysamtaler, som fik dem til at ændre deres grundholdnin
  Anine Brixhar citeretfor 3 år siden
  Målingerne viste med andre ord, at pressens omtale af møgsagerne havde en negativ effekt på borgernes opfattelse af DR, men også, at den var forbigående, og at det meget positive syn på DR i 2018-19 var oppe på nogenlunde samme niveau, som før mediestormen begyndte. Det var der bare ikke så mange, der kendte til eller kunne forestille sig. Heller ikke partiernes medieordførere, på hvem den tætte mediedækning af „DR’s lemfældige omgang med licensmidler“ havde gjort stort indtryk. Dårlig omtale i spektakulær indpakning har nu engang større gennemslagskraft i den offentlige debat – især når den kommer i stimer og med stor spredning – og huskes længere end alt det positive, ledelsen i DR Byen forsøgte at få ørenlyd for
  Anine Brixhar citeretfor 3 år siden
  Fra en anden lejr af kommentatorer og medieforskere kom der advarsler mod public service-kontrakternes tiltagende detaljeringsgrad og den forkortning af armslængden, det indebar

På boghylderne

  Anine Brix
  Fagligt relevant
  • 3
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)