bookmate game
Bøger
Per Nikolaj Bukh,Karina Skovvang Christensen

Succes med balanced scorecard

 • jari73631har citeretfor 4 år siden
  De fem nøgleprincipper er:
  Mobilisér forandringer gennem executive leadership.
  Gør strategien operationel.
  Sørg for at ensrette organisationen med strategien.
  Motivér alle til at tage medansvar for strategien.
  Styr på en måde, så strategien bliver en løbende proces.
 • jari73631har citeretfor 4 år siden
  Arbejdsskabelon for andet gruppearbejde.
 • jari73631har citeretfor 4 år siden
  Arbejdsskabelon for første gruppearbejde.
 • jari73631har citeretfor 4 år siden
  Eksempel på kaskadering af overordnede strategikort til en HR-afdeling.
 • jari73631har citeretfor 4 år siden
  De dertil hørende KPI’er og targets var:
 • jari73631har citeretfor 4 år siden
  Dansk Standards kerneydelse – udvikling af standarder – vil fortsat være det bærende element for hele fonden
 • jari73631har citeretfor 4 år siden
  Eksempel på test af alignment mellem initiativer og målsætninger.
 • jari73631har citeretfor 4 år siden
  For at sikre koordinering på tværs af enhederne etablerede man en styregruppe i form af et kabinet for hvert tema.
 • jari73631har citeretfor 4 år siden
  Vertikale strategiske temaer i en offentlig virksomhed.
  Omkostningsbevidsthed: Afspejler et generelt effektivitetskrav, som både tager hensyn til virksomhedens egne omkostninger og de omkostninger, den pålægger borgere, virksomheder og andre offentlige organisationer.
  Effekt og resultater: Afspejler den direkte nytte, virksomheden skaber for borgere og virksomheder. Mange af de relevante effektmål er vanskelige at måle og langsigtede af natur, så de mål, man anvender i strategikortet, vil ofte have mere karakter af output end af egentlige outcome- eller effektmål.54
  Legitimitet og omdømme: Afspejler forhold, der sikrer organisationens bevillinger og fortsatte eksistens. Ultimativt er det befolkningen, der ved skattebetaling finansierer de offentlige aktiviteter. Disse hensyn kan også være vanskelige at måle, men ofte vil det omfatte forhold, der vedrører politiske beslutninger, moralske og etiske hensyn, retssikkerhedshensyn osv.
 • jari73631har citeretfor 4 år siden
  Vertikale strategiske temaer i et strategikort. Her er V = vækst, L = lønsomhed og S = samfundsansvar.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)