Løgnen om dannelse, Peter Kemp
Bøger
Peter Kemp

Løgnen om dannelse

Læs
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
Det er den værste løgn, fordi den taler usandt om, hvad der er værdifuldt for samfundet og den enkelte i en global verden.
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
Og man kan frygte, at det netop vil være politikernes mangel på mod til at indse, at skolereformerne må justeres, der vil hindre, at det sker.
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
dannelse er “en frisættelse af tanke og nysgerrighed med det formål at håndtere sin egen udygtighed samt at være engageret ud over sig selv i det fælles
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
Det er en kamp om, hvad det vil sige at være et frit menneske. Liberal education betyder oprindelig opdragelse i frihed til frihed (og er således noget helt andet end neo-liberal education, nutidens opdragelse til tilpasning til konkurrencesamfundet)
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
Det, vi ser gennem historien, er, at opdragelsen til ansvarlige borgere hele tiden står i et spændingsforhold til opdragelsen til vidende mennesker, og at den ene part sommetider kraftigt fortrænger den anden
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
Imidlertid kan den velfærdsstat, som alle politikere hylder, ikke kun være en stat med økonomisk og materiel velfærd. For når den reduceres til noget rent økonomisk, vil den før eller siden bryde sammen af mangel på folkelig sammenhængskraft. Den ender i alles kamp imod alle.
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
Er der noget galt i den ideologi? Ikke i sig selv, men arbejdsideologien bliver uhyggelig, når den ikke afbalanceres af en ideologi om lykken ved at holde fri, lykken ved pauser, lykken ved at lave det overflødige og unyttige, lykken ved legen og festen, lykken ved at se og opleve verden, både den nære og den fjerne.
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
og et lovindgreb tvang lærerne til at tage flere undervisningstimer og dermed gav dem mindre tid til forberedelse, viste det, at man havde glemt, hvad der skaber en spændende og inspirerende lærer.
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
at en forøgelse af undervisningen ikke ville hjælpe de svageste i skolen, for det, der behøvedes, var ikke flere timer men bedre timer.
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
Begrundelse for reformen har været fuldstændig tom: Eftersom det var påvist, at en del elever, som efter skolegang ikke kan læse og skrive på et sådant niveau, at de kan tage en ungdomsuddannelse, har man villet rette op på det med flere undervisningstimer for alle.
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
Det kan tilføjes, at den omtalte norske rapport viser, at høj selvoplevet kompetence i undervisningsfaget nærmest er omvendt proportionalt med høj formel it-kompetence. Jo mere faglighed, jo mindre it
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
I en kronik i Politiken (22.10.2012) gjorde Erik Schmidt, der har lang erfaring som folkeskolelærer, og Tom Lind Jensen, der er ekspert i it-kommunikation, opmærksom på, at en tre år gammel norsk undersøgelse viser, at jo dygtigere lærerne er, jo mindre bruger de it i undervisningen
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
Tendensen til den rene teknificering af hele uddannelsen er stadig klar, og hvis den efterhånden sætter sig fuldkommen igennem, kan det blive helt umuligt at være lærer.
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
Den gode lærer gør indtryk på eleven med sit engagement i dette indhold, og det er det, man bedst husker om den lærer, der var inspirerende
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
Det kan naturligvis kun lade sig gøre i begrænset omfang, for en lærer må i sagens natur først og fremmest selv lære, hvordan man underviser i et fags indhold. I ingen af linjefagene, som nu hedder “undervisningsfag”, vil det være muligt at adskille indhold og metode så radikalt.
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
Det kan naturligvis ikke lade sig gøre i praksis; man kan ikke undervise i religion uden at forholde sig til viden om religion
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
Skoler og universiteters vigtigste opgave er at opretholde og styrke den demokratiske ansvarlighed. Ellers har vi den halvdannelse, som nærmest er værre end ingen dannelse, idet den forlener moralsk og politisk ansvarsløshed med god samvittighed.
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
Men en sådan halvdannelse, der viser sig i at kunne marchere i takt til konkurrencestatens krav, er kun en dannelse til teknisk og videnskabelig dygtighed; den implicerer intet socialt samfundssyn, intet forsvar for den enkeltes frihed, ingen idé om socialt ansvar, ingen forestilling om opretholdelse af det demokrati, som alene kan legitimere politiske handlinger.
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
Denne vækst skal være ren materiel velstand, og nogen anden form for vækst eller velstand kan man ikke forestille sig
Jesper Pedersen
Jesper Pedersenhar citeretfor 9 måneder siden
Den nye halvdannelse adskiller sig fra den, som Adorno talte om, ved ikke at være en finkultur, men en reduceret kultur
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)