Bøger
Dorthe Junge,Line Arnmark

Skoleledelse i forandring

  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  Her bliver kommunikationen og sproget som forandringskatalysator afgørende for, om vi lykkes med at inddrage og mobilisere faglig visdom og indsigt fra alle dele af organisationen.
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  Udvikling af producentkompetencer i forskellige former og afskygninger er ikke kun vigtig som en modvægt til forbrugerrollen, men i mindst lige så høj grad for at ruste vores børn til at kunne agere både proaktivt og interaktivt på de forandringer, som fremtiden med sikkerhed vil byde på.
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  Jeg har en filosofi om at leve efter professor Peter Dahler Larsens konstitutive evalueringsform. Den handler om, at evaluering af de små ting, læreren gør i klasselokalet, er det, der flytter noget. Det er det, læreren skruer på i forhold til de små ting i hverdagen, der kommer til at få betydning for børnenes læring. Alle de store evalueringer, de flytter ikke en pind.
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  Vores observation og feedback giver lærerne mulighed for at reflektere over deres egen pædagogiske praksis. De synes også, det er rart med en tilbagemelding på deres arbejde og deres præstation.
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  Som forandringsledere har vi derfor en kontinuerlig opgave i at klæde forældrekredsen på til at forstå formålet med forandringerne (skolens moralske formål), forandringens væsen (forandringscirklen) og forandringernes uomtvistelighed (forandringer som det eneste konstante)
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  Som forandringsledere er det derfor vigtigt, at vi udvikler et kommunikationsberedskab, som kan tage hånd om netop denne interesse, og som samtidig sikrer os et professionelt ledelsesrum til at skabe de forandringer, vi på baggrund af forskning og erfaring finder rigtige og nødvendige
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  Den opgave kræver masser af målrettet kommunikation – kommunikation, der klæder forældrene bedre på til at forstå og håndtere de forandringer, vi er nødt til at gennemføre for at flytte skolen ud af industrisamfundet og ind i viden- og postvækstsamfundet.
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  En af de interessenter i folkeskolen, som vi er afhængige af at få med i vores forandringsprojekt, er naturligvis forældregruppen.
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  men løser man alene opgaver, som hører hjemme inden for et område af hjernen, der ligger fjernt fra ens naturlige præference, så risikerer man at løbe tør for motivation og energi og vil typisk ikke realisere sit fulde potentiale.
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  De ting, vi kaster lys på eller fokuserer på (helio), vil altså vokse (tropi).
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  Forandringsarbejde er sprogarbejde – vi begriber med vores begreber, som de formulerer det.
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  mere succes vi har, jo gladere bliver vi for vores måde at gøre tingene på, vores særlige måde at drive skole på. Den særlige ånd, der er på lige netop vores skole. Og det skaber en risiko for, at vi mister evnen til at forny os selv, vores fokus og den energi, der oprindelig førte til succes.
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  Motivation er forandringens drivkraft, og vi kan ikke udvikle skolen uden den.
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  Får vi ikke fortalt om vores erfaringer, opnår vi ikke den kollektive læring, som er nødvendig for at flytte os og vores skoler fra industrisamfundet ind i vidensamfundet.
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  Omverdenens udviklingskrav koblet med en lav fejltolerance er en reel udfordring i bestræbelserne på at udvikle en lærings- og innovationskultur i folkeskolen.
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  Internt i vores organisationer bærer vi som skoleledere selv ansvaret for at opbygge en tillidsfuld kultur, hvor der ikke slås hårdt ned på fejl og mangler, men hvor disse bruges i den kollektive læring.
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  Når vi som skoleledere omfavner ‘stinkebegrebet’ som en måde at gå til ny organisatorisk læring og forandring på, så siger vi samtidig ja til at omfavne det faktum, at fejltagelser eller undladelser i vores organisationer er noget, vi skal bruge til at understøtte den organisatoriske læring med.
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  genkende medarbejdernes reaktioner som et forandringssymptom snarere end som egentlig utilfredshed eller decideret modstand.
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  Som forandringsledere vil vi derfor indimellem opleve medarbejdere, som reagerer med frustration og vrede, når de mister fodfæste eller oplever en ny og uvant situation, de ikke helt har kontrol over.
  Sigurd Pind Nielsenhar citeretfor 3 år siden
  Herefter skal man forsøge at omsætte dem i en prototype, et handlingskoncept eller et fysisk produkt, som testes op mod nutiden og fremtiden (profleksion) frem for op mod fortiden (refleksion). Når prototypen fungerer, skal den inkorporeres i den nuværende praksis og derigennem forme fremtidens mulighedsfelt.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)