Johannes Sløk

Det religiøse sprog

Giv mig besked når bogen er tilgængelig
Denne bog er ikke tilgængelig i streaming pt. men du kan uploade din egen epub- eller fb2-fil og læse den sammen med dine andre bøger på Bookmate. Hvordan overfører jeg en bog?
Cecilie Evelyn Meyerhar citeretfor 9 måneder siden
Men det religiøse sprog taler jo også andre steder, i salmen f.eks., men også i bønnen, i taksigelsen, i anråbelsen, i løftet, i angeren osv.
Cecilie Evelyn Meyerhar citeretfor 9 måneder siden
Det mytiske og det religiøse sprog er sproget i sin sandhedsetablerende og altså oprindelige funktion. Det taler på egen hånd, og selv når en eller anden, jeg, overtager det og taler det, er det alligevel ikke mig, der taler det, men det taler gennem mig. Jeg kan overtage det og tale det, men jeg kan ikke tage det i besiddelse som mit eget, hverken som udsiger eller tilhører.
Cecilie Evelyn Meyerhar citeretfor 9 måneder siden
Igen står vi i dilemmaet: enten er påstandene virkelig meningsløse – eller de er myte-ord, der under ét er rent budskab og ren handling, men uden nogen som helst informationsværdi. Og vi véd jo, hvor de tre påstande som myte-ord er hentet fra: fra skabelses-, syndefalds- og forløsningsmyter.
Cecilie Evelyn Meyerhar citeretfor 9 måneder siden
Til gengæld er det religiøse sprog, ritualets ord, i stand til at tale. Sådan har det været til alle tider og alle vegne, og vi kristne kan også udtale os.
Cecilie Evelyn Meyerhar citeretfor 9 måneder siden
har man kun det rationelle sprog til sin rådighed, er man pinligt og desorienteret stillet.
Cecilie Evelyn Meyerhar citeretfor 9 måneder siden
alt, hvad det rationelle sprog sagde, sagde alligevel ikke noget eller sagde aldrig det væsentlige.
Cecilie Evelyn Meyerhar citeretfor 9 måneder siden
kun i det religiøse sprog kan det altid flygtende liv fastholdes som det i umodificeret forstand virkelige og alvorlige.
Cecilie Evelyn Meyerhar citeretfor 9 måneder siden
i de situationer, der overskrider det rationelle univers’ grænser, og i hvilke det rationelle sprog derfor ikke véd, hvad det skal sige.
Cecilie Evelyn Meyerhar citeretfor 9 måneder siden
Det rituelle udsagn er åbenbart udstyret med de påfaldende karaktertræk, at det ikke har en udsiger, og at det nok bliver udsagt til en, men ikke til en tilhører, og at det derfor ikke har nogen på rationel måde iagttagelig effekt. Konklusionen er, at i det rituelle udsagn er sproget virkelig komplet alene med sig selv. Ingen siger det, ingen hører det, ingen reagerer på det, og det har ikke noget rationelt begribeligt indhold. Man kan deraf slutte ét af to: enten er det rituelle udsagn ikke noget udsagn overhovedet; det har hverken sandhed eller mening; eller det rituelle udsagn er selve udsagn-begrebets tilblivelse, thi i sig selv som udsagn etablerer det sandheden og grundlægger meningen, og dermed er et kristenmenneske blevet til.
Cecilie Evelyn Meyerhar citeretfor 9 måneder siden
Med det rituelle udsagn er sagen en anden. Dåbsudsagnet siges nok af præsten, men kun i den forstand, at han lægger åndedræt og stemmebånd til. Udsagnet tilhører aldeles ikke præsten, udgår ikke fra ham. Hvis det var tilfældet, måtte han hellere stryge bemærkningen og i stedet holde en festtale. Vi nødes til at hævde, at udsagnet slet ikke udsiges af nogen, at det udsiger sig selv, og at det just derved er selve oprindelsens sprog. Det er ren epifani, thi det er jo et myte-ord: og det fastslog vi tidligere: det ejendommelige ved mytens beretning er, at den ikke har nogen forfatter – selv om den i triviel forstand må være forfattet af en eller anden.
Cecilie Evelyn Meyerhar citeretfor 9 måneder siden
Det religiøse udsagn tilhører derfor ikke det rationelle sprog. Men det er ikke ensbetydende med, at det er irrationelt eller et abracadabra; det er under ét budskab og handling; det er oprindelse og grundlæggelse.
Cecilie Evelyn Meyerhar citeretfor 9 måneder siden
Hele den rationelle tale – al respekt! – sagde i grunden ingenting. Over for mysteriet, et menneskes oprindelse, mister det rationelle sprog mælet; det har intet at sige; og hvis det for skams skyld forsøger sig, begynder det på stedet at vrøvle. Mennesker, der ikke ejer et religiøst sprog, kan blive grebet af den forlegenhed, der altid opstår, når i stedet for det forløsende ord tavsheden indfinder sig. Og de kan da enten fortrænge forlegenheden eller hjælpe sig med poetiske vendinger.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)