Bøger
Daniel Goleman

Fokus

  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  ”Der skal to ting til for at udnytte en gruppes samlede kundskaber, nemlig opmærksom tilstedeværelse og en følelse af tryghed,” siger Steven Wolff, som er tilknyttet GEI Partners.279 ”Der er behov for en fælles mental model, der siger, at det er et trygt sted – og ikke: Hvis jeg siger noget forkert, får jeg en anmærkning. Folk skal føle sig frie til at sige, hvad de mener.”
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  ”At være til stede betyder at være bevidst om, hvad der foregår, og spørge ind til det. Jeg har lært at værdsætte de negative følelser – ikke fordi jeg ligefrem nyder dem, men fordi de leder frem til guldet for enden af regnbuen, hvis vi kan forholde os nærværende til dem. Når du mærker en negativ følelse, så stop op og spørg dig selv: ’Hvad sker der her?’ På den måde kan du begynde at forstå det, der ligger bag følelsen, og dernæst gøre det tydeligt for de andre, hvad der sker inden i dig. Men det kræver fortrolighed i gruppen, hvis du skal kunne fortælle, hvad der rent faktisk foregår,” forklarer Wolff.
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  Denne kollektive udøvelse af selvbevidsthed renser luften for følelsesmæssige spændinger. ”Ifølge vores forskning er dét et tegn på et højtydende team. De gør det let at sætte tid af til at bringe gruppemedlemmernes negative følelser frem og undersøge dem nærmere,” tilføjer Wolff.
  Ligesom enkeltindivider udmærker de bedste teams sig også ved det tredobbelte fokus.
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  De bedste teams reflekterer også lejlighedsvis over, hvordan de fungerer som gruppe, så de kan foretage de nødvendige justeringer. Det er en øvelse i gruppeselvbevidsthed, der giver plads til ærlig og personlig feedback, som ifølge Druskat ”styrker gruppeeffektiviteten, specielt i starten”.
  Disse teams skaber også en positiv stemning, og det er tegn på fælles flow, når man har det sjovt sammen. Tim Brown, som er administrerende direktør for IDEO, der rådgiver om innovation, kalder det for ”seriøs leg”. ”Leg er lig med tillid, et sted, hvor folk kan udfordre sig selv. Og vi får kun de mest værdifulde nye ideer, hvis vi tør løbe en risiko.”
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  en leder benytter de forskellige lederstile samtidig, eller når det er relevant, udvides hans fokus på indre, andre og ydre input. Det maksimale råderum og den bredere forståelsesramme og fleksibilitet, det giver plads til, kan gøre en stor forskel. McClelland-instituttets forskning i lederstile viser, at de dygtigste ledere trækker på dem, når det er hensigtsmæssigt – og hver type repræsenterer et særligt fokus og anvendelsesområde. Jo større lederens repertoire er, desto bedre bliver arbejdsklimaet og resultaterne.
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  Virksomhederne har naturligvis brug for ledere, som er fokuserede på at opnå bedre resultater. Men resultaterne bliver mere solide på langt sigt, hvis lederne ikke bare fortæller medarbejderne, hvad de skal gøre, eller simpelthen gør det selv. De bør i stedet have et ”andre”-fokus, det vil sige være motiverede for også at hjælpe andre med at opnå succes.
  Disse ledere er for eksempel bevidste om, at de, hvis en medarbejder er svag på et bestemt område, kan arbejde på at udvikle det. Den slags ledere giver sig tid til at vejlede og give gode råd. Og det vil i praksis sige at:
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  Lytte til sig selv og sætte ord på en autentisk vision om den overordnede retning, hvilket skaber energi hos andre og samtidig opstiller nogle klare forventninger.
  Coache ved at lytte til medarbejdernes forventninger til livet, karrieren og det nuværende job. Være opmærksom på deres følelser og behov og udvise interesse.
  Tage imod gode råd og suge andres viden til sig. Samarbejde og træffe fælles beslutninger, når det er relevant.
  Fejre de gode resultater, grine og være bevidst om, at det ikke er spild af tid at have det sjovt sammen, men derimod en måde at opbygge følelsesmæssig kapital på.
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  Vanessa Druskat anfører, at toppræsterende teams følger nogle rettesnore, som øger den kollektive selvbevidsthed. Det kan for eksempel vise sig ved, at de tager fat i ulmende uoverensstemmelser og rydder dem af vejen, inden de bryder ud i lys lue.
  En måde at forholde sig til gruppens følelser på er at skabe tid og rum til at få talt om det, alle går og tænker på.
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  Forskning viser, at hvis den uformelle leders empatiske styrker er i balance med andre evner, vil gruppen sandsynligvis også præstere bedre. ”Hvis lederen har en lav grad af empati og er meget resultatorienteret, trækker det gruppens samlede præstation ned. Men det er vigtigt at nævne, at præstationen også forringes, hvis lederen har en høj grad af empati og en lav selvkontrol – for meget empati står i vejen for at kunne irettesætte medarbejderne, når de gør noget forkert,”
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  Men der viste sig dog én ”meta”-evne; nemlig selvbevidsthed. Hvis de skal have adgang til deres egne styrker og svagheder, har topledere brug for denne evne samt en gruppe medarbejdere, hvis styrker på de samme kerneområder kan supplere deres egne.
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  McClelland anførte, at når først du havde opnået en bestemt stilling, var specifikke kompetencer som selvdisciplin, empati og overtalelsesevner langt mere afgørende for succes end dine akademiske evner.
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  ny strategi betyder, at man orienterer sig væk fra business as usual og hen imod et nyt, frisk fokuspunkt. Radikalt innovative strategier kræver, at man indtager en helt ny position, som ens konkurrenter ikke har set. Vindertaktikker er til rådighed for enhver, men overses af de fleste.
  En hær af konsulenter tilbyder udførlige analytiske værktøjer til at finjustere en strategi. Men de løber tør for ord, når de skal besvare det store spørgsmål: Hvad tager en vinderstrategi udgangspunkt i? En klassisk artikel om strategi kommer omkring det med følgende bemærkning: at finde frem til vinderstrategier ”kræver kreativitet og indsigt”.248
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  Jobs var ubarmhjertig, når det gjaldt om at filtrere det irrelevante fra, både privat og i sit professionelle liv. Men han var bevidst om, at man er nødt til at forstå den kompleksitet, man er ved at reducere, hvis man vil forenkle tingene på en effektiv måde. En beslutning om forenkling som for eksempel Jobs’ erklæring om, at en bruger skal kunne betjene alle Apples produkter med tre klik eller færre, forudsatte en dyb forståelse for kommandoernes funktioner og resulterede i, at nogle knapper blev opgivet til fordel for smartere alternativer.
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  Frem for et utal af produkter skulle virksomheden nu kun koncentrere sig om fire: en stationær og en bærbar computer til to forskellige markeder, privatpersoner og virksomheder. Ligesom i sin zenmeditation, hvor man får nemmere ved at koncentrere sig, når man opdager, at man er blevet distraheret, indså Jobs, at det at ”beslutte, hvad man ikke skal gøre, er mindst lige så vigtigt som at beslutte, hvad man bør gøre”.247
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  Et godt eksempel er strategiplanlægning. En organisations strategi repræsenterer det ønskede organisatoriske opmærksomhedsmønster, det vil sige det, som enhver enhed til en vis grad bør have fælles fokus på, hver på sin måde.246 I en given strategi er der truffet valg om, hvad der betyder noget, og hvad der bør ignoreres: markedsandele eller profit? Når ledere vælger strategi, styrer de samtidig opmærksomheden.
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  Selve det at lede andre afhænger af evnen til effektivt at kunne fange og styre den kollektive opmærksomhed. Ledelse af opmærksomheden indeholder følgende trin: Først fokuserer du din egen opmærksomhed, så fanger og styrer du andres opmærksomhed, og til sidst fastholder du opmærksomheden hos medarbejdere og kolleger, kunder og klienter. En velfokuseret leder kan balancere mellem et indre fokus på arbejdsklimaet og kulturen, et ”fokus på andre” på det konkurrerende marked og et ydre fokus på den bredere sammenhæng, der danner ramme om det miljø, foretagendet opererer i.
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  Steve Balmer, som er administrerende direktør hos Microsoft (hvor det frygtindgydende PowerPoint er opfundet), bandlyser den slags præsentationer. Han beder i stedet om at få udleveret materialet på forhånd, så han, når han står ansigt-tilansigt, kan få stillet de væsentligste spørgsmål og komme til sagen med det samme frem for at tage en omvej. ”Det gør os mere fokuserede,” som han siger.241
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  Douglas Gentile foreslår, at en ny generation af apps til hjernetræning kunne indeholde smart practice-teknikker, som en dygtig lærer vil nikke genkendende til:
  Tydelige læringsmål af stigende sværhedsgrad.
  Tilpasning til den enkelte elevs udviklingstempo.
  Umiddelbar feedback og udfordringer, som er tilpasset elevens mestringsniveau.
  Træning af den samme færdighed i forskellige sammenhænge og tilskyndelse til at overføre færdighederne til noget nyt.
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  Uanset om vi forsøger at finpudse en færdighed inden for sport eller musik, øge hukommelsesevnen eller blive bedre til at lytte, er hovedelementerne i smart practice de samme: ideelt set en god blanding af glæde, klog taktik og fuldt fokus.
  Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 år siden
  Boyatzis fremfører, at den positive drejning også kan overføres til coaching – hvad enten coachen er lærer, forælder, chef eller professionel coach.
  En samtale, som tager udgangspunkt i en persons drømme og håb, kan åbne op for en læreproces, der får det ønskede til at gå i opfyldelse. Samtalen kan for eksempel koncentrere sig om nogle konkrete mål i den overordnede fremtidsdrøm og se på, hvad der skal til for at nå de mål – og hvilke færdigheder vi måske skal arbejde på at forbedre for at nå dertil.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)