Bøger
Bent Jensen,Rockwool Fondens Forskningsenhed,Jan Rose Skaksen

Hvad ved vi om indvandring og integration

Indvandringen til Danmark — især af indvandrere fra ikkevestlige lande — står højt på den politiske dagsorden og i borgernes bevidsthed. Men hvordan er indvandringen til Danmark egentlig forløbet, siden den satte ind ved udgangen af 1960’erne? Hvilken baggrund har indvandringen — og hvilke samfundsmæssige konsekvenser? Sidst men ikke mindst: Hvordan er indvandrernes integration forløbet på arbejdsmarkedet og i det sociale liv?

Hvad ved vi om indvandring og integration? forsøger nu at give et samlet, men alligevel kortfattet og let tilgængeligt overblik over indvandring og integration gennem små 50 år med hovedvægt på den seneste del af perioden. Værket indledes med et udblik til den almindelige indvandring til Europa og nogle af de spørgsmål, denne indvandring rejser.

Bogen bygger i stort omfang på den forskning, der har fundet sted i Rockwool Fonden siden slutningen af 1990’erne i indvandrernes levevilkår og samfundsmæssige betydning. Bogen indeholder også helt nye analyser, herunder en analyse af ved hvilken beskæftigelsesgrad indvandrere er neutrale i forhold til de offentlige finanser. Værket indeholder tilsvarende en opdatering af tidligere overslag over den illegale indvandring til Danmark. Endelig suppleres resultaterne fra forskningen i Rockwool Fonden med data fra andre forskeres arbejde og fra Danmarks Statistik.
281 trykte sider
Oprindeligt udgivet
2016
Udgivelsesår
2016
Forlag
Gyldendal
Har du allerede læst den? Hvad synes du om den?
👍👎

Citater

 • Karna Borgen Mikkelsenhar citeretfor 4 år siden
  En vigtig del af baggrunden for bevægelserne var som nævnt ovenfor vedtagelsen af en ny udlændingelov i 1983. Loven gav retskrav på familiesammenføring for udlændinges ægtefæller og børn under 18 år, ligesom forældre over 60 år fik ret til familiesammenføring, hvis forældrene ikke havde børn i oprindelseslandet.
 • Karna Borgen Mikkelsenhar citeretfor 4 år siden
  Det skete gennem stramninger i adgangen til familiesammenføring og asylansøgning, og der blev indført reducerede overførselsydelser til indvandrere uden arbejde. Samtidig blev der åbnet for en vis indvandring af især højtuddannet arbejdskraft.
 • b4956645877har citeretfor 5 år siden
  Det danske arbejdsmarked er et særdeles produktivt arbejdsmarked, hvor lønningerne ligger højt i en international sammenhæng.
  Dette lønniveau har igen baggrund i en høj produktivitet på baggrund af store investeringer i erhvervslivet, en veludbygget infrastruktur og et højt uddannelsesniveau. De høje lønninger har dog også baggrund i en velfærdsstat med udbyggede sociale ydelser i tilfælde af, at borgeren ikke er i beskæftigelse. Disse såkaldte overførselsindkomster fra det offentlige lægger bunden for lønningerne. Reelt sætter størrelsen af kontanthjælpen således den nedre grænse for lønnen på arbejdsmarkedet.XI Mange ufaglærte job er undervejs blevet nedlagt og flyttet til lande med et langt lavere lønniveau.

På boghylderne

fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)