Primadonnaledelse, Helle Hedegaard Hein
Bøger
Helle Hedegaard Hein

Primadonnaledelse

Læs
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
På samme måde som det er vigtigt at fylde i badekarret, er det også vigtigt, at der er mulighed for inkubationspauser i løbet af arbejdsdagen. Inkubationspauserne er helt afgørende for illuminationsfasen og aha-øjeblikkene.
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
m nævnt i kapitel 6 viser Amabiles forskning i det kreative arbejde også, at det er en myte, at tidspres bidrager til øget kreativitet og produktivitet: De dage, hvor tidspresset er størst, er sandsynligheden for kreativ tænkning 45 % lavere end dage, hvor tidspresset er mindre.
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
Befinder man sig alligevel i en periode med stort tidspres, er det en væsentlig ledelsesopgave at sørge for, at medarbejderne forstår, hvorfor en bestemt arbejdsopgave er vigtig og haster. Føler man, at man arbejder under en tilfældig deadline, som blot har til formål at få én til at løbe hurtigere, står man af. Får man som medarbejder opfattelsen af, at tidspresset er unødvendigt og et udslag af dårlig planlægning eller manglende forståelse for arbejdets karakter fra ledelsens side, er resultatet både lavere kreativitets- og innovationsgrad og en høj grad af frustration, som kan føre til frustrationsregression.
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
an det være en idé enten at spørge ind til den bedste periode i deres arbejdsliv eller at bede dem tage udgangspunkt i en typisk god arbejdsdag.
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
Oversat til arketypemodellen betyder udgangspunktet i Attitude, at lederen i dialog med medarbejderen først spørger ind til de kritiske hændelser i medarbejderens arbejdsliv, dvs. dage, hvor medarbejderen har fået sit største kick.
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
spørge ind til de værste arbejdsdage, vedkommende nogensinde har haft. Det er væsentlige data, som kan hjælpe til at afdække arketypen, hvis man efter at have taget udgangspunkt i det største kick og den bedste arbejdsdag stadig er i tvivl om arketypenaturen
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
Mens medarbejderen fortæller om sit største kick og sin bedste arbejdsdag, bør man bede ham beskrive følelsen. Hvordan føltes kicket? Hvor stærkt var det? Man bør også spørge ind til hyppigheden. Hvor mange af sådanne kick eller arbejdsdage har vedkommende? Det kan dels give en indikation på arketypen, idet Primadonnaens kick typisk er sjældnere end de øvrige arketypers kick, dels kan det give en indikation på, hvor motiveret medarbejderen aktuelt føler sig.
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
løbet af samtalen, hvor motivationsfaktorerne afdækkes, bør lederen derfor jævnligt stille hvorfor-spørgsmål som “Hvorfor virkede det motiverende?” eller “Hvilken betydning tillagde du det?” eller “Hvorfor reagerede du sådan på det?” osv.
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
Derfor kan det være en god idé at følge op på spørgsmålene om de bedste arbejdsdage og de største kick ved at spørge medarbejderen, om han har en fornemmelse af, at arbejdsdage som den, han har beskrevet, ikke kan blive bedre, eller om han føler, at han er havnet på rette hylde
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
hvilken effekt den bedste arbejdsdag og det største kick havde for medarbejderen.
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
en måde bør dialogen om effekten også medtage de parametre, der er væsentlige for udførelsen af vidensarbejdet, sådan som det diskuteres i kapitel 10
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
Man kan også udvide Critical Incident-metoden til ikke bare at handle om de bedste arbejdsdage, men også om kritiske beslutninger i medarbejderens liv, som vedrører arbejdet.
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
Spørgeguiden kan også fungere som et refleksionsredskab, hvis man er i tvivl om egen arketype og gerne vil afdække den
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
En dialogbaseret samtale kan dog ikke stå alene i bestemmelsen af en medarbejders arketype. I hele samtalen med medarbejderen kan og bør man naturligvis løbende sammenholde de svar, man får, med de observationer, man har af medarbejderens adfærd i bestemte situationer.
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
Fordelene opvejer dog ulemperne, og den fælles referenceramme og det fælles sprog er ikke kun nyttigt i relationen mellem leder og medarbejdere, men også medarbejderne imellem,
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
Endelig skal der tages hensyn til arketypernes motivationsprofiler og muligheden for at få tilstrækkeligt mange kick. Det forudsætter igen, at der tages hensyn til den psykologiske profil – om medarbejderen er overvejende spændingssøgende eller spændingsreducerende – og derigennem til de forskellige bevægelsesmønstre i forhold til flow. Hvis organiseringen af arbejdet ikke afspejler disse elementer, kan det have store konsekvenser ikke bare for innovationsgraden, kvaliteten og effektiviteten, men også for medarbejdernes motivation med deraf følgende demotivation, frustrationsregression og stress som resultat.
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
Den fase, der ligger mellem forberedelsesfasen og illuminationsfasen, kaldes inkubationsfasen. Det er her, arbejdet fra forberedelsesfasen inkuberer, mens man laver noget andet, og så tilsyneladende ud af det blå udmønter sig i en pludselig erkendelse
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
Det betyder, at man fra ledelsesside bør skabe nogle rammer for arbejdet, der gør det muligt for medarbejderne at komme igennem de fire faser i vidensarbejdet i tilstrækkeligt omfang. Det betyder, at man særligt bør fokusere på følgende: 1) Hav tålmodighed med resultater og giv tid til spændingsflow. 2) Giv tid til at fylde i badekarret og tid til inkubation. 3) Minimer teamsamarbejde. 4) Minimer tidspresset. Og 5) skab rummelighed og gensidig forståelse for arketyperne
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
Der er fire væsentlige årsager til, at en sådan test er problematisk at anvende til bestemmelse af medarbejdernes arketype:
Sofie Amalie Laulund
Sofie Amalie Laulundhar citeretsidste måned
Derfor er arketypemodellen ideelt set et refleksionsredskab, hvor arketypebestemmelsen af medarbejderne bør finde sted i en dialog, som har til hensigt at skabe øget bevidsthed om motivationsprofilen hos medarbejderen og fælles refleksion over implikationerne af motivationsprofilen hos leder og medarbejder.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)