Ulrik Lange

Førstehjælp til den nye leder

Læs
Line Wagner
Line Wagnerhar citeretfor 6 måneder siden
En anden udmærket metode er, at I giver hinanden tilbagemeldinger med udgangspunkt i følgende tre ufuldendte sætninger:
1. Det virker rigtig godt, når du/I … Bliv endelig ved med det!
2. Det virker forstyrrende, når du/I … Kunne du/I holde op med det?
3. Det ville være en stor hjælp for mig/os, at du/I … Kunne du/I begynde på det?
Line Wagner
Line Wagnerhar citeretfor 6 måneder siden
Elevatoren må ikke benyttes: sikkerhedseftersyn!
Line Wagner
Line Wagnerhar citeretfor 6 måneder siden
tid på, er selvfølgelig dem, du placerer i de to vigtige felter, hvad enten de haster eller ej. Opgaverne, som placeres i feltet „Vigtige, men haster ikke“, kan leve livet farligt. I en travl hverdag kan de udskydes, fordi konsekvenserne heraf ikke umiddelbart kan iagttages. Derfor er det vigtigt, at din langsigtede planlægning fungerer. Mere herom i kapitel 8.
Hvis du bruger modellen en gang imellem, trænes du i at foretage bevidste prioriteringer. Efterhånden som man bliver dygtigere, kan man slippe sine manualer. Det kræver altid tid og træning at lære nye færdigheder. Når man skal lære at cykle, må man i en periode acceptere at køre med støttehjul og dernæst have en stok ned bag sadlen for til sidst selv at kunne holde balancen.
Lykkes du som leder?
Dette spørgsmål er ikke kun nye ledere optaget af – det er alle levende ledere. Du – og ikke mindst din virksomhed – kan og bør gøre meget for, at du ved, om du er på ret kurs i dit ledelsesarbejde. Alt for mange ledere lever i uvished herom med alt hvad dertil hører af tvivl, utilstrækkelighedsfølelse, tab af arbejdsglæde, stress osv. Klare succeskriterier for god ledelse samt anerkendende og korrektiv feedback til ledere er af uransagelige årsager ikke hverdagskost i alle virksomheder.
Vi ved faktisk noget om, hvad medarbejdere har som succeskriterier. Væksthus for ledelse (www.lederweb.dk) har gennemført en undersøgelse, hvor man har identificeret nogle succesfulde og beundrede ledere (ikke i egne øjne, men i deres medarbejderes øjne), og dernæst ved hjælp af grundige interview med lederne selv, deres chefer og medarbejdere forsøgt at identificere de træk, der gjorde disse ledere succesfulde. Det skal lige siges, at vi her taler om ledere i offentlige virksomheder, men der er næppe grund til at tro, at det vil være meget anderledes i private virksomheder.
Undersøgelsen beskriver fem kernekvaliteter ved god ledelse:
1. Relationel forståelse
2. Tillidsvækkende sparring
3. Konfronterende intervention
4. Insisterende delegering
5. Rodfæstelse under pres
Line Wagner
Line Wagnerhar citeretfor 6 måneder siden
Ledelse er at være balancekunstner. Ledelse er at afbalancere en række hensyn og interesser. Lederen skal sørge for, at der er balance mellem opgavemængden, kravene og forventningerne på den ene side og enhedens ressourcer på den anden.
Line Wagner
Line Wagnerhar citeretfor 6 måneder siden
Ledelse er at være gartner.
Line Wagner
Line Wagnerhar citeretfor 6 måneder siden
ledelse er at få mennesker til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort.
I denne metafor ligger også en tydeliggørelse af, at ledelse handler om at intervenere i og blande sig i medarbejdernes adfærd.
Line Wagner
Line Wagnerhar citeretfor 6 måneder siden
Ledelse er altså at have ansvar for, at den bane, medarbejderne spiller på, og det spil, der spilles, er klart defineret. Det skal stå klart for alle medarbejdere, hvad der er enhedens kerneopgaver, visioner og værdier
Line Wagner
Line Wagnerhar citeretfor 6 måneder siden
Den korte version
• Husk, at situationen er ny, både for dig og for dine medarbejdere.
• Vær forberedt på, at du kan reagere på tabet af noget trygt og velkendt.
• Pas på, du ikke falder tilbage i din gamle rolle, når du bliver presset.
• Få sat ord på overgangsreaktionerne.
• Overgange rummer vækstmuligheder, hvis du og dine omgivelser tackler dem fornuftigt.
• Anerkend, at du har brug for tid, støtte og vejledning til at møde alt det nye.
• Arranger en ceremoni, der markerer lederskiftet.
Line Wagner
Line Wagnerhar citeretfor 6 måneder siden
Læg mærke til, at ordet ledelse er opbygget af de tre stavelser: LE, det vil sige: Skab en positiv stemning og et humørfyldt samarbejdsklima, DEL, det vil sige: Del dine tanker, overvejelser og planer med dine omgivelser, delegér opgaver til dine medarbejdere, og SE, det vil sige: Vær iagttagende, hold øje med, hvad der sker.
Cecilie Green Mønster
Cecilie Green Mønsterhar citeretfor 7 måneder siden
svage sider.

• Erkend dine begrænsninger.

• Øv dig i at reflektere.
Cecilie Green Mønster
Cecilie Green Mønsterhar citeretfor 7 måneder siden
perfekte leder findes ikke.

• Gør dig klart, hvor du har dine personlige styrker og svagheder i forhold til lederjobbet.

• Få udarbejdet en personprofil, så du kender dit udgangspunkt.

• Sæt navn på dine drillepinde.

• Udforsk dine egne grundholdninger og værdier.

• Udform dit eget ledelsescredo.

• Vær parat til at se på og arbejde med dig selv – hele tiden.

• Arbejd systematisk og kontinuerligt med at udvikle dine stærke og
Cecilie Green Mønster
Cecilie Green Mønsterhar citeretfor 8 måneder siden
Den korte version

• Husk, at du som leder spiller en rolle og indgår i et rollespil.

• Du skal kunne bære både beundring og kritik, uden at du tager det personligt.

• Lad dig ikke forføre af den gode stemning – pas på med, hvad du siger ja til.

• Sørg for, at der er afstemte forventninger i dine vigtigste samarbejdsrelationer.

• Reager prompte, når der sker noget uheldigt i relationerne.

• Gør det til en god vane at gennemføre planlagte genforhandlinger
Cecilie Green Mønster
Cecilie Green Mønsterhar citeretfor 8 måneder siden
Arbejd dernæst i grupperingerne, og reflektér over:

4. Hvad hørte jeg/vi? Hvad gjorde især indtryk?

5. Hvad kan jeg/vi umiddelbart imødekomme?

6. Hvad må vi forhandle nærmere om? Hvornår gør vi det?
Cecilie Green Mønster
Cecilie Green Mønsterhar citeretfor 8 måneder siden
1. Det virker rigtig godt, når du/I … Bliv endelig ved med det!

2. Det virker forstyrrende, når du/I … Kunne du/I holde op med det?

3. Det ville være en stor hjælp for mig/os, at du/I … Kunne du/I begynde på det?
Cecilie Green Mønster
Cecilie Green Mønsterhar citeretfor 9 måneder siden
Den korte version

• Giv dig tid til at overveje, hvad du lægger i begrebet ledelse.

• Gør dig klart, hvordan du forstår funktionen.

• Tal med andre om, hvordan de forstår begrebet.

• Gør dig også klart, hvad ledelse ikke er.

• Prøv at finde nogle metaforer, som dækker din forståelse.

• Reflekter løbende over ledelse, og udbyg din forståelse i lyset af dine konkrete erfaringer.

• Undersøg din virksomheds ledelsesgrundlag.
Therese le Fevre Karlsen
Therese le Fevre Karlsenhar citeretsidste år
Et godt lederskab hviler på fire solide K-ben: et karakter-ben, et kraftben, et kompetence-ben og et kontekst-ben
Therese le Fevre Karlsen
Therese le Fevre Karlsenhar citeretsidste år
Sæt dig ind i virksomhedens overordnede ledestjerne.
• Sæt dig ind i rammevilkårene for din enhed.
• Find ud af, hvilke styringsinstrumenter du har til rådighed.
• Giv dig lov til at være „dum“ og stille en masse nysgerrige spørgsmål.
• Stik fingeren i jorden – du kan ikke ændre på alt!
• Vælg dine kulturkampe med omhu.
• Sats på en rigtig god introduktion samt en forundringssamtale med din chef
Therese le Fevre Karlsen
Therese le Fevre Karlsenhar citeretsidste år
Giv dig tid til at få et overblik over det organisatoriske landskab, du skal fungere i.
• Læg en plan for den første tid ud fra, hvad du har behov for at finde ud af.
• Kom rundt og hils på de vigtige kontakter
Therese le Fevre Karlsen
Therese le Fevre Karlsenhar citeretsidste år
Er fejl eller svære ledelsesmæssige situationer for eksempel noget, lederne drøfter åbent
Therese le Fevre Karlsen
Therese le Fevre Karlsenhar citeretsidste år
de stærkeste af de faktorer, der regulerer og styrer menneskenes adfærd i en virksomhed, er ikke skrevet ned. Der tænkes her på de skjulte kræfter i en organisation: kultur, normer, uskrevne regler og „hellige køer“
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)