Bøger
Alexandra Krautwald,Rudi Landsdorf

Strategi-implementering

  Jari Bo Leanderhar citeretsidste år
  You need to create energy in your organization. For that you need two things: People with passion and some structure. The challenge is to get out of the boxes and create bridges. The major bridge is Communication.”
  Jari Bo Leanderhar citeretsidste år
  Vi har koncentreret os om årsagerne identificeret på det danske marked. I enkle punkter lyder de:
  Strategien er uklar og ikke veldefineret nok.
  Der afsættes ikke nok ressourcer (penge, materialer, tid, hænder) til processen med at implementere strategien.
  Kommunikation, information og overførsel af viden prioriteres lavt.
  Der er mange forskellige, modstridende og uklare mål.
  Implementeringsteamet og andre nøglepersoner er ikke kompetente nok.
  Topledelsen mister momentum et stykke inde i processen, og de udviser generelt ikke tilstrækkelig motivation og handlekraft.
  Mellemlederne er ikke dygtige nok til at udøve strategisk ledelse.
  Man sætter sin lid til usystematiske overvågningssystemer.
  Der mangler evaluering og opfølgning på mål.
  Aktiviteter og nøgleopgaver er ikke beskrevet fyldestgørende.
  Strategien strider mod virksomhedskulturen.
  Organisationsstrukturen understøtter ikke det, man stiler mod i strategien.
  Der mangler samspil mellem besluttede strategiske indsatser og organisationens øvrige processer og arbejdsgange.
  I vores eget mangeårige arbejde med strategi-implementering har vi identificeret endnu en årsag. Den lyder sådan her:
  Personlige agendaer og kontraproduktive psykologiske mønstre hindrer handling og eksekvering.
  Michel Krall Jürgenshar citeretfor 2 år siden
  Og det er driften, der finansierer strategien.
  Michel Krall Jürgenshar citeretfor 2 år siden
  Personlige agendaer og kontraproduktive psykologiske mønstre hindrer handling og eksekvering.
  Michel Krall Jürgenshar citeretfor 2 år siden
  Man sætter sin lid til usystematiske overvågningssystemer.
  Der mangler evaluering og opfølgning på mål.
  Aktiviteter og nøgleopgaver er ikke beskrevet fyldestgørende.
  Strategien strider mod virksomhedskulturen.
  Organisationsstrukturen understøtter ikke det, man stiler mod i strategien.
  Der mangler samspil mellem besluttede strategiske indsatser og organisationens øvrige processer og arbejdsgange.
  Michel Krall Jürgenshar citeretfor 2 år siden
  Strategien er uklar og ikke veldefineret nok.
  Der afsættes ikke nok ressourcer (penge, materialer, tid, hænder) til processen med at implementere strategien.
  Kommunikation, information og overførsel af viden prioriteres lavt.
  Der er mange forskellige, modstridende og uklare mål.
  Implementeringsteamet og andre nøglepersoner er ikke kompetente nok.
  Topledelsen mister momentum et stykke inde i processen, og de udviser generelt ikke tilstrækkelig motivation og handlekraft.
  Mellemlederne er ikke dygtige nok til at udøve strategisk ledelse.
  Michel Krall Jürgenshar citeretfor 2 år siden
  un 10 % af de 500 adm. direktører troede på, at deres strategi ville blive implementeret som ønsket.
  95 % af de adspurgte medarbejdere forstod ikke strategiens indhold.
  Kun 25 % af lederne var med i en ordning, der belønnede dem for eksekvering af strategiske indsatser.
  85 % af toplederne anvendte mindre en time per måned på at drøfte den strategiske udvikling.
  Sportsefterskolen Sinehar citeretfor 2 år siden
  Angivelse af de strategiprojekter, der må igangsættes for at nå målet.
  Angivelse af de projekter, der må aflives, fordi de ikke understøtter strategien.
  Information om kompetenceudvikling, der er nødvendig af gennemgøre.
  Angivelse af de steder og personer, hvor organisationen kan hente hjælp.
  Et uddybende “Hvad er der i det for mig/medarbejderen?”
  Information om bonus- og honoreringssystem.
  Sportsefterskolen Sinehar citeretfor 2 år siden
  trategien
  [Indsæt indholdet i strategien her. Se nedenfor]
  Grundfortælling.
  Vision – drømmen og ledestjernen.
  Baggrundsanalyser og dokumentation for strategivalg.
  Mission, der klart fortæller, hvorfor virksomheden er til.
  Letforståelige strategiske fokusområder/“must win battles”.
  De strategiske mål.
  De strategiske indsatser.
  Tidsplanen og milepæle.
  Sportsefterskolen Sinehar citeretfor 2 år siden
  Det er signifikant, at de personer, der vælges til at deltage i implementeringsteamet, fratages for mange af deres nuværende opgaver i virksomheden. For det vil være forkert at tro, at en medarbejder kan magte en opgave som denne oven i sit daglige arbejde.
  Sportsefterskolen Sinehar citeretfor 2 år siden
  en kommende succes afhænger meget af, hvorvidt der allokeres mandat og tid til de en
  Sportsefterskolen Sinehar citeretfor 2 år siden
  og -erfaring.
  En kommunikationsekspert med flair for formidling og målgruppeforståelse.
  En HR-sagkyndig med kendskab til virksomhedens kultur og med viden om stimulering af menneskers motivation og engagement.
  En forretningskender, der forstår sig på virksomhedens nøgleprocesser, arbejdsgange, produkter, systemer og økonomi, og som kender virksomhedens historik. Det er en god ide at vælge en person, som har været i virksomheden i en årrække. Der er brug for et menneske, som brænder for virksomheden – en ambassadør og ildsjæl i en og samme person.
  Et antal supplerende teammedlemmer, der har kompetencer og praktisk erfaring inden for punkterne 1-4.
  Sportsefterskolen Sinehar citeretfor 2 år siden
  Teamet får brug for følgende profiler:
  En projektleder med projektlederuddannelse
  Sportsefterskolen Sinehar citeretfor 2 år siden
  En professionel implementeringsproces starter med rette planlægning.
  Planlægningsfasen indeholder følgende tre trin:
  Sammensætning af implementeringsteamet.
  Beskrivelse af arbejdsopgaver.
  Udarbejdelse af implementeringsdrejebog.
  Sportsefterskolen Sinehar citeretfor 2 år siden
  Vi har valgt den organisering, der bedst muligt understøtter vores strategi.

  Enige og uenige sammentælles, hvorefter de involverede skal forholde sig til, hvad der skal ske på de områder, hvor der ikke er enighed.

  Skemaet kan hentes i arbejdsvenlig form på strategi-implementering.dk
  Sportsefterskolen Sinehar citeretfor 2 år siden
  Vi har identificeret de tre største forhindringer i arbejdet med at implementere vores strategi.

  Vi har et belønningssystem, der honorerer grønne indsatser og resultater. Ellers er vi indstillede på at udvikle det.

  Vi har erfaring med at opstille konkrete og målbare mål.

  Vi har et bonussystem, der honorerer resultatopnåelser.

  Vi har organiseret os sådan, at vores organisationsstruktur understøtter strategien.

  Vi har vedtaget vores organisering, efter vi har udarbejdet vores strategi.
  Sportsefterskolen Sinehar citeretfor 2 år siden
  Vi har arbejdet systematisk med at udvikle lederne personligt, så de kan omsætte de faglige færdigheder i praksis.

  Vores medarbejdere besidder de rette kompetencer til at føre strategien ud i livet. Ellers er vi indstillede på at sørge for, at de uddannes.

  Vi har gennemført en GAP-analyse, der viser, hvor vi skal sætte ind.

  Vi har udarbejdet kompetenceprofiler for alle medarbejdergrupper.

  Vi ved, hvor afgørende det er at udarbejde en plan for implementeringsarbejdet. Og vi er indstillede på at gøre det.

  Vi har talt om tidligere implementeringsprocesser, og vi ved, hvad der virker og ikke virker i vores organisation.
  Sportsefterskolen Sinehar citeretfor 2 år siden
  igennem.

  Koalitionen er sammensat af de bedste inden for hvert deres felt.

  Adm. direktør er primær garant for koalitionen.

  Bestyrelsen (formanden) er taget i ed som medspiller.

  Ledelsen har tilstrækkelige strategiske kompetencer.

  Vi har gennemført leadership-pipeline eller lignende for at sikre, at alle besidder de nødvendige strategiske faglige færdigheder.
  Sportsefterskolen Sinehar citeretfor 2 år siden
  rapportering – er handlet af med bestyrelse/ejere.

  Vi afstemmer løbende forventninger med bestyrelse og ejere.

  Strategien er ledelsesfunderet.

  Vi har sikret os, at strategien er set, hørt, forstået og accepteret af øverste ledelseslag.

  Der er håndslag på at ville gennemføre strategien under de aftalte rammer og vilkår.

  Vi har lavet den rigtige ledelsesmæssige prioritering mellem fravalg af blå opgaver og tilvalg af grønne opgaver.

  Vi har en stærk styrende koalition, der er parat til at træffe og føre strategiske beslutninger
  Sportsefterskolen Sinehar citeretfor 2 år siden
  metoder til at målfastsætte aspekterne.

  Vi opererer med såvel kvalitative som kvantitative mål.

  Strategien har reel opbakning fra direktion og bestyrelse, ejere eller myndighed.

  Ovennævnte har deltaget aktivt i processen og givet delaccepter undervejs.

  De har et lige så stærkt ejerskab til strategien, som vi har.

  Vi har finansiel og anden strategisk handlefrihed fra vores bestyrelse og ejere.

  Budget og øvrige vilkår – herunder rapporte
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)