Strategi-implementering, Alexandra Krautwald, Rudi Landsdorf
Bøger
Alexandra Krautwald,Rudi Landsdorf

Strategi-implementering

Jari Bo Leander
Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 måneder siden
You need to create energy in your organization. For that you need two things: People with passion and some structure. The challenge is to get out of the boxes and create bridges. The major bridge is Communication.”
Jari Bo Leander
Jari Bo Leanderhar citeretfor 2 måneder siden
Vi har koncentreret os om årsagerne identificeret på det danske marked. I enkle punkter lyder de:
Strategien er uklar og ikke veldefineret nok.
Der afsættes ikke nok ressourcer (penge, materialer, tid, hænder) til processen med at implementere strategien.
Kommunikation, information og overførsel af viden prioriteres lavt.
Der er mange forskellige, modstridende og uklare mål.
Implementeringsteamet og andre nøglepersoner er ikke kompetente nok.
Topledelsen mister momentum et stykke inde i processen, og de udviser generelt ikke tilstrækkelig motivation og handlekraft.
Mellemlederne er ikke dygtige nok til at udøve strategisk ledelse.
Man sætter sin lid til usystematiske overvågningssystemer.
Der mangler evaluering og opfølgning på mål.
Aktiviteter og nøgleopgaver er ikke beskrevet fyldestgørende.
Strategien strider mod virksomhedskulturen.
Organisationsstrukturen understøtter ikke det, man stiler mod i strategien.
Der mangler samspil mellem besluttede strategiske indsatser og organisationens øvrige processer og arbejdsgange.
I vores eget mangeårige arbejde med strategi-implementering har vi identificeret endnu en årsag. Den lyder sådan her:
Personlige agendaer og kontraproduktive psykologiske mønstre hindrer handling og eksekvering.
Michel Krall Jürgens
Michel Krall Jürgenshar citeretfor 10 måneder siden
Og det er driften, der finansierer strategien.
Michel Krall Jürgens
Michel Krall Jürgenshar citeretfor 10 måneder siden
Personlige agendaer og kontraproduktive psykologiske mønstre hindrer handling og eksekvering.
Michel Krall Jürgens
Michel Krall Jürgenshar citeretfor 10 måneder siden
Man sætter sin lid til usystematiske overvågningssystemer.
Der mangler evaluering og opfølgning på mål.
Aktiviteter og nøgleopgaver er ikke beskrevet fyldestgørende.
Strategien strider mod virksomhedskulturen.
Organisationsstrukturen understøtter ikke det, man stiler mod i strategien.
Der mangler samspil mellem besluttede strategiske indsatser og organisationens øvrige processer og arbejdsgange.
Michel Krall Jürgens
Michel Krall Jürgenshar citeretfor 10 måneder siden
Strategien er uklar og ikke veldefineret nok.
Der afsættes ikke nok ressourcer (penge, materialer, tid, hænder) til processen med at implementere strategien.
Kommunikation, information og overførsel af viden prioriteres lavt.
Der er mange forskellige, modstridende og uklare mål.
Implementeringsteamet og andre nøglepersoner er ikke kompetente nok.
Topledelsen mister momentum et stykke inde i processen, og de udviser generelt ikke tilstrækkelig motivation og handlekraft.
Mellemlederne er ikke dygtige nok til at udøve strategisk ledelse.
Michel Krall Jürgens
Michel Krall Jürgenshar citeretfor 10 måneder siden
un 10 % af de 500 adm. direktører troede på, at deres strategi ville blive implementeret som ønsket.
95 % af de adspurgte medarbejdere forstod ikke strategiens indhold.
Kun 25 % af lederne var med i en ordning, der belønnede dem for eksekvering af strategiske indsatser.
85 % af toplederne anvendte mindre en time per måned på at drøfte den strategiske udvikling.
Sportsefterskolen Sine
Sportsefterskolen Sinehar citeretsidste år
Angivelse af de strategiprojekter, der må igangsættes for at nå målet.
Angivelse af de projekter, der må aflives, fordi de ikke understøtter strategien.
Information om kompetenceudvikling, der er nødvendig af gennemgøre.
Angivelse af de steder og personer, hvor organisationen kan hente hjælp.
Et uddybende “Hvad er der i det for mig/medarbejderen?”
Information om bonus- og honoreringssystem.
Sportsefterskolen Sine
Sportsefterskolen Sinehar citeretsidste år
trategien
[Indsæt indholdet i strategien her. Se nedenfor]
Grundfortælling.
Vision – drømmen og ledestjernen.
Baggrundsanalyser og dokumentation for strategivalg.
Mission, der klart fortæller, hvorfor virksomheden er til.
Letforståelige strategiske fokusområder/“must win battles”.
De strategiske mål.
De strategiske indsatser.
Tidsplanen og milepæle.
Sportsefterskolen Sine
Sportsefterskolen Sinehar citeretsidste år
Det er signifikant, at de personer, der vælges til at deltage i implementeringsteamet, fratages for mange af deres nuværende opgaver i virksomheden. For det vil være forkert at tro, at en medarbejder kan magte en opgave som denne oven i sit daglige arbejde.
Sportsefterskolen Sine
Sportsefterskolen Sinehar citeretsidste år
en kommende succes afhænger meget af, hvorvidt der allokeres mandat og tid til de en
Sportsefterskolen Sine
Sportsefterskolen Sinehar citeretsidste år
og -erfaring.
En kommunikationsekspert med flair for formidling og målgruppeforståelse.
En HR-sagkyndig med kendskab til virksomhedens kultur og med viden om stimulering af menneskers motivation og engagement.
En forretningskender, der forstår sig på virksomhedens nøgleprocesser, arbejdsgange, produkter, systemer og økonomi, og som kender virksomhedens historik. Det er en god ide at vælge en person, som har været i virksomheden i en årrække. Der er brug for et menneske, som brænder for virksomheden – en ambassadør og ildsjæl i en og samme person.
Et antal supplerende teammedlemmer, der har kompetencer og praktisk erfaring inden for punkterne 1-4.
Sportsefterskolen Sine
Sportsefterskolen Sinehar citeretsidste år
Teamet får brug for følgende profiler:
En projektleder med projektlederuddannelse
Sportsefterskolen Sine
Sportsefterskolen Sinehar citeretsidste år
En professionel implementeringsproces starter med rette planlægning.
Planlægningsfasen indeholder følgende tre trin:
Sammensætning af implementeringsteamet.
Beskrivelse af arbejdsopgaver.
Udarbejdelse af implementeringsdrejebog.
Sportsefterskolen Sine
Sportsefterskolen Sinehar citeretsidste år
Vi har valgt den organisering, der bedst muligt understøtter vores strategi.

Enige og uenige sammentælles, hvorefter de involverede skal forholde sig til, hvad der skal ske på de områder, hvor der ikke er enighed.

Skemaet kan hentes i arbejdsvenlig form på strategi-implementering.dk
Sportsefterskolen Sine
Sportsefterskolen Sinehar citeretsidste år
Vi har identificeret de tre største forhindringer i arbejdet med at implementere vores strategi.

Vi har et belønningssystem, der honorerer grønne indsatser og resultater. Ellers er vi indstillede på at udvikle det.

Vi har erfaring med at opstille konkrete og målbare mål.

Vi har et bonussystem, der honorerer resultatopnåelser.

Vi har organiseret os sådan, at vores organisationsstruktur understøtter strategien.

Vi har vedtaget vores organisering, efter vi har udarbejdet vores strategi.
Sportsefterskolen Sine
Sportsefterskolen Sinehar citeretsidste år
Vi har arbejdet systematisk med at udvikle lederne personligt, så de kan omsætte de faglige færdigheder i praksis.

Vores medarbejdere besidder de rette kompetencer til at føre strategien ud i livet. Ellers er vi indstillede på at sørge for, at de uddannes.

Vi har gennemført en GAP-analyse, der viser, hvor vi skal sætte ind.

Vi har udarbejdet kompetenceprofiler for alle medarbejdergrupper.

Vi ved, hvor afgørende det er at udarbejde en plan for implementeringsarbejdet. Og vi er indstillede på at gøre det.

Vi har talt om tidligere implementeringsprocesser, og vi ved, hvad der virker og ikke virker i vores organisation.
Sportsefterskolen Sine
Sportsefterskolen Sinehar citeretsidste år
igennem.

Koalitionen er sammensat af de bedste inden for hvert deres felt.

Adm. direktør er primær garant for koalitionen.

Bestyrelsen (formanden) er taget i ed som medspiller.

Ledelsen har tilstrækkelige strategiske kompetencer.

Vi har gennemført leadership-pipeline eller lignende for at sikre, at alle besidder de nødvendige strategiske faglige færdigheder.
Sportsefterskolen Sine
Sportsefterskolen Sinehar citeretsidste år
rapportering – er handlet af med bestyrelse/ejere.

Vi afstemmer løbende forventninger med bestyrelse og ejere.

Strategien er ledelsesfunderet.

Vi har sikret os, at strategien er set, hørt, forstået og accepteret af øverste ledelseslag.

Der er håndslag på at ville gennemføre strategien under de aftalte rammer og vilkår.

Vi har lavet den rigtige ledelsesmæssige prioritering mellem fravalg af blå opgaver og tilvalg af grønne opgaver.

Vi har en stærk styrende koalition, der er parat til at træffe og føre strategiske beslutninger
Sportsefterskolen Sine
Sportsefterskolen Sinehar citeretsidste år
metoder til at målfastsætte aspekterne.

Vi opererer med såvel kvalitative som kvantitative mål.

Strategien har reel opbakning fra direktion og bestyrelse, ejere eller myndighed.

Ovennævnte har deltaget aktivt i processen og givet delaccepter undervejs.

De har et lige så stærkt ejerskab til strategien, som vi har.

Vi har finansiel og anden strategisk handlefrihed fra vores bestyrelse og ejere.

Budget og øvrige vilkår – herunder rapporte
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)