Bøger
Simone de Beauvoir

Det andet køn

  Karsten Theis Pittersenhar citeretfor 5 måneder siden
  Det er ikke naturen, der bestemmer kvinden. Hun bestemmer sig selv ved at acceptere det af naturen, hun vil, som en del af sit eget følelsesliv.
  Karsten Theis Pittersenhar citeretfor 5 måneder siden
  hvorfor er kvinden det Andet?
  Karsten Theis Pittersenhar citeretfor 5 måneder siden
  Men vi kan ikke give en definition af kvinden blot ved at beskrive hendes krop.
  Karsten Theis Pittersenhar citeretfor 5 måneder siden
  Et samfund er kort sagt ikke nogen art, men arten realiseres som eksistens gennem samfundet, der rækker ud over sig selv mod omverdenen og fremtiden; dets sædvaner lader sig ikke udlede af biologien. Individerne er aldrig prisgivet deres egen natur, de følger sædvanen, denne anden natur, i hvilken de ønsker og ængstelser, der røber individernes ontologiske holdning, genspejles.
  Karsten Theis Pittersenhar citeretfor 5 måneder siden
  Hvis vi vil vide, hvilken rolle de biologiske forudsætninger spiller, må vi derfor placere dem i deres ontologiske, økonomiske, sociale og psykologiske sammenhæng
  Thomas Ejbye Schlüterhar citeretsidste år
  En mand ville aldrig finde på at skrive en bog om den særlige stilling, mændene indtager i menneskeheden.2 Hvis jeg vil definere mig selv, må jeg begynde med at erklære: „Jeg er kvinde.“ Denne realitet må blive grundlaget for enhver anden påstand
  Thomas Ejbye Schlüterhar citeretsidste år
  Biologien og sociologien tror ikke længere på eksistensen af uforanderligt fikserede væsner med faste karaktertræk som f.eks. kvinder, jøder og negroide. De betragter karakteren som en følge af den pågældendes situation
  Thomas Ejbye Schlüterhar citeretsidste år
  Man er ikke mere helt klar over, om der stadig findes kvinder, om der altid vil findes kvinder, om det er ønskeligt eller ej, hvilken stilling de indtager her i verden, og hvilken stilling de egentlig burde indtage. „Hvor er kvinderne?“ spurgte et tidsskrift1 for nogen tid siden.
  Rikke Vid Stein Hansenhar citeretsidste år
  Når man efterhånden er blevet så træt af „kvindesagen“, skyldes det at mændenes arrogante holdning har gjort debatten til et skænderi, og skændes man, kan man ikke ræsonnere
  Rikke Vid Stein Hansenhar citeretsidste år
  Deraf kommer det, at mange mænd tilsyneladende i den bedste overbevisning af verden den ene dag erklærer, at kvinderne er ligestillede med mændene, og at alle deres krav er opfyldt – for den anden dag at påstå, at kvinderne aldrig nogen sinde kan blive mændenes jævnbyrdige, og at det er omsonst, at de kommer anstigende med deres krav. Forklaringen er, at manden har særdeles vanskeligt ved at vurdere den umådelige betydning af de sociale diskriminationer, der udefra set kan forekomme ligegyldige, men som i åndelig og intellektuel henseende har præget kvinden så gennemgribende, at man let kan komme til at forveksle de af hendes egenskaber, der er resultatet af de forskellige former for diskrimination, med dem, der er særegne for hendes natur. Selv den mand, der omfatter kvinden med den største sympati, kender aldrig for alvor hendes konkrete situation
  Rikke Vid Stein Hansenhar citeretsidste år
  Men mændene kan på mange andre og langt mere raffinerede måder drage fordel af, at kvinden er anderledes. For mænd med mindreværdskomplekser er dette forhold en dulmende balsam, og ingen er mere arrogant, aggressiv og fuld af kvindeforagt end den mand, der ikke er sikker på sin virilitet. Omvendt har mænd, der ikke føler sig intimideret af deres kønsfæller, meget lettere ved at anerkende kvinden som jævnbyrdig. M
  Rikke Vid Stein Hansenhar citeretsidste år
  henvisning til Augustin, der siger: „Kvinden er et dyr, som ikke ejer fasthed og vedholdenhed“
  Rikke Vid Stein Hansenhar citeretsidste år
  Dertil kommer, at mændene foruden deres konkrete magt altid nyder godt af en traditionsskabt prestige, som opdragelse og uddannelse uvægerligt understøtter, idet nutiden jo altid bærer fortiden i sig, og i fortiden var det mændene, der skabte historie.
  Rikke Vid Stein Hansenhar citeretsidste år
  Kvinderne har kun vundet, hvad mændene godvilligt har afstået til dem. De har ikke taget selv, kun modtaget.
  Rikke Vid Stein Hansenhar citeretsidste år
  Hun er det ikke-væsentlige, som ingen berettigelse har i sig selv, over for det væsentlige, nemlig manden, der har sit centrum i sig selv. Han er subjektet, det Absolutte – hun er det Andet.3
  Rikke Vid Stein Hansenhar citeretsidste år
  Menneskeheden er hankøn, og når manden definerer kvinden, gør han det ikke ud fra hendes selv, men i forhold til ham. Hun betragtes ikke som et selvstændigt væsen. „Kvinden, dette relative væsen …“ skriver Michelet. I overensstemmelse hermed erklærer Benda i Uriels Rapport: „Mandens legeme har en mening i sig selv, også når man lader kvindens krop ude af betragtning, hvorimod hendes krop tilsyneladende er blottet for al mening, hvis man ikke tillige forestiller sig manden … Manden kan tænkes uden kvinden, men hun kan ikke tænkes uden ham.“
  Rikke Vid Stein Hansenhar citeretsidste år
  Kvinden er kvinde i kraft af visse manglende egenskaber,“ sagde Aristoteles, „Vi må opfatte kvindens væsen som kendetegnet ved en art medfødt defekt.“ Og Thomas Aquinas følger i hans fodspor, når han erklærer, at kvinden er „en mislykket mand“.
  Rikke Vid Stein Hansenhar citeretsidste år
  Det vil simpelthen sige, at ligesom man i ældre tider havde en absolut lodret linje, ud fra hvilken man definerede den skrå, således findes der en absolut mennesketype, nemlig manden. Kvinden er udstyret med æggestokke og en livmoder. Det giver hende en særstilling, der lukker hende inde i hendes subjektive jeg.
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)