Frode – og alle de andre rødder, Ole Lund Kirkegaard
Bøger
Ole Lund Kirkegaard

Frode – og alle de andre rødder

Læs
59 trykte sider
 • 👍8
 • 😄5
 • 🔮3
Frode — og alle de andre rødder handler om den syvårige Frode fra Hjørne-Huset, om Simme, den største af alle rødderne, om Stinne, der er Frodes kæreste, om Spætte, der altid glemmer det, han skal huske, om Dille, der vil afspore et tog, om Læris, en højst mærkværdig dreng, som tænker bedre end de fleste, om Irene TV og fru Ravn, der er to meget nysgerrige damer, om hr. Storm, der er frygtelig, forfærdelig og afskyeligt vredladen, og som altid kommer galt af sted, og om en mystisk mand på løbehjul.

Læs mere om forfatteren, Ole Lund Kirkegaard.
Oprindeligt udgivet
2012
Forlag
Gyldendal
Vurdering
Føj til hylde
 • 👍Værd at læse8
 • 😄Vildt sjov5
 • 🔮Overraskende3
Log ind eller tilmeld dig
Sara Palmqvist Gaarn-Larsen
Sara Palmqvist Gaarn-Larsenhar delt en vurderingfor 10 måneder siden
👍Værd at læse
😄Vildt sjov

God til oplæsning

Henrik Lykkegaard Larsen
Henrik Lykkegaard Larsenhar delt en vurderingsidste år
🔮Overraskende

😂😂🤭🤓🥇

eva75696
eva75696har delt en vurderingfor 3 år siden
👍Værd at læse

Fatastisk
Akexander 7 år 😁

Jan Rud Petersen
Jan Rud Petersenhar citeretsidste måned
1. del

hvori vi hører noget om beboerne i HJØRNEHUSET

Før vi tager hul på historierne om Frode og alle de andre rødder, var det måske en god idé at hilse på de folk, som bor i det samme hus som Frode.

Hjørnehuset bliver det kaldt.

Vi har været derude for at tale lidt med beboerne, og den første, vi mødte, var hr. Storm.

Hr. Storm bor i stuen og kan høre, når folk går ind og ud ad hoveddøren.

„Hmm,“ sagde jeg. „Hvordan synes De så om at bo her i hjørnehuset, hr. Storm?“

„Hjørnehuset,“ råbte hr. Storm vredt. „Kalder De den gyselige gamle kasse hér for et hus? Gør De?“

Hr. Storm var meget ophidset. Hans ansigt havde omtrent samme farve som en overmoden tomat, og han så ud, som om han var ved at blive kvalt i sit slips.

„Her er aldeles rædselsfuldt at bo,“ råbte han. „Altid er her en larm af unger og andet forstyrrende folkefærd. Og hvad mener De om stanken i opgangen? Altid stinker her afskyeligt af hvidkål og spidskål og andre hæslige madvarer.“

„Hæmm,“ sagde jeg. „De bryder Dem måske ikke så meget om børn og mad, hr. Storm?“

„Jeg hader mad og jeg hader børn endnu mere,“ råbte hr. Storm, som nu næsten var blevet helt blå i hovedet af vrede. „Og så hader jeg folk, der spørger dumt.“

„Hvor mange børn bor her i huset?“ spurgte jeg.

„Et,“ råbte hr. Storm. „Og det er alt, alt, alt for mange.“

Og så smækkede han sin dør i med et brag, der gav genlyd i resten af huset.

Oven over hr. Storm – på første sal – bor to damer, som hedder Irene TV og frøken Ravn.

Dem spurgte jeg også, hvad de syntes om at bo i hjørnehuset.

„Ihh,“ sagde de to damer og slog hænderne sammen, mens de udstødte små, vrinskende lyde. „Ihh, hi, hi, her er yndigt at bo. Vi har byens bedste udsigt. Vi kan rigtig følge med i alt, hvad der sker heromkring. Vi elsker at følge med i alting.“

„Ja,“ fortsatte Irene TV. „Som nu i går. Da så vi en hestevogn.“

„Ja,“ vrinskede frøken Ravn. „En rigtig hestevogn.“

„Med en rigtig hest foran,“ pippede Irene TV. „Den slags ser man ikke ret tit nu om stunder.“

„Og huset,“ sagde frøken Ravn. „Huset er vidunderligt det vil jeg bare sige Dem. Her er altid den yndigste duft af mad i opgangen, såsom hvidkål, surkål og spidskål …“

„Ja, og kalvekød og grisehaler,“ pippede Irene TV.

De to damer vrinskede og fnidrede som to små muntre latterfugle.

„Hæmm,“ sagde jeg. „Hr. Storm er vist ikke så glad for madlugten.“

Part 1

in which we hear something about the residents of the Corner House

Before we start with the stories of Frode and all the other roots, it was perhaps a good idea to greet the people who live in the same house as Frode.

It is called the corner house.

We've been out there talking to the residents a little bit, and the first one we met was Mr. Storm.

Sir. Storm lives in the living room and can hear as people walk in and out the front door.

"Hmm," I said. "How do you like living here in the corner house, Mr. Storm?"

"The corner house," cried Mr. Storm angrily. "Do you call the ghastly old box here for a house? Do they?"

Sir. Storm was very excited. His face was about the same color as an over-ripe tomato, and he looked as if he was being suffocated in his tie.

"Living here is absolutely terrifying," he shouted. "There is always a noise here of young people and other disturbing people. And what do you think about the stench in the rise? Always stinking here abominably of cabbage and cumin and other hideous foods. "

"Shit," I said. "Maybe you don't like kids and food, Mr. Storm?"

"I hate food and I hate children even more," cried Mr. Storm, who had now almost turned completely blue in his head of anger. "And then I hate people who ask stupid."

"How many children live here in the house?" I asked.

"One," cried Mr. Storm. "And that's all, all, far too many."

And then he slammed his door in with a bang that echoed throughout the rest of the house.

Above Mr. Storm - on the first floor - live two ladies, named Irene TV and Miss Ravn.

I also asked them what they thought about living in the corner house.

"Ihh," said the two ladies, clasping their hands together, making small, wailing noises. “Ihh, hi, hi, here's a nice place to stay. We have the best view of the city. We can really keep up with everything that happens around here. We love to keep up with everything. "

"Yes," continued Irene TV. "As of yesterday. Then we saw a horse-drawn carriage. "

"Yes," Miss Ravn murmured. "A real horse-drawn carriage."

"With a real horse in front," Irene TV beeped. "You don't often see that kind of time now."

"And the house," said Miss Ravn. "The house is wonderful I just want to tell you. Here is always the sweetest scent of food in the rise, such as cabbage, sauerkraut and cumin ... ”

"Yes, and veal and pork tails," Irene tipped TV.

The two ladies winced and chuckled like two small cheerful laughing birds.

"Shit," I said. "Sir. Storm is not so happy about the food smell. "

Ida Relsted Kærup
Ida Relsted Kæruphar citeretfor 9 måneder siden
„Jeg hader mad og jeg hader børn endnu mere,“ råbte hr. Storm, som nu næsten var blevet helt blå i hovedet af vrede. „Og så hader jeg folk, der spørger dumt.“

„Hvor mange børn bor her i huset?“ spurgte jeg.

„Et,“ råbte hr. Storm. „Og det er alt, alt, alt for mange.“

Og så smækkede han sin dør i med et brag, der gav genlyd i resten af huset.
Malene Grud Winkel
Malene Grud Winkelhar citeretfor 10 måneder siden
„Hva’ var det dog for en uhyggelig, væmmelig lyd?“
Noget for ungerne, Ditte Tonsberg Kjær
Ditte Tonsberg Kjær
Noget for ungerne
 • 123
 • 371
Børnebøger, Ninna Mai-Lis Cederholm Hardy
Ninna Mai-Lis Cederholm Hardy
Børnebøger
 • 65
 • 21
Ole Lund Kirkegaard, Bookmate
Godnathistorier, Anders Aagaard From
Anders Aagaard From
Godnathistorier
 • 98
 • 13
Ole Lund Kirkegaards bøger , Lykke Mølkjær Neesgaard
Lykke Mølkjær Neesgaard
Ole Lund Kirkegaards bøger
 • 22
 • 13
bookmate icon
Én betaling. Stakkevis af bøger
Du køber ikke bare en bog. Du køber et helt bibliotek… til samme pris!
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)