Citater fra »Forandringslederens håndbog« af Søren Brandi,Anders Nørgaard,Tina Ebler

Lene Nielsen
Lene Nielsenhar citeretfor 2 år siden
For at kunne forstå forandringen må man derfor sikre sig forståelse for:
Hvad vil du opnå med forandringen og hvorfor?
Hvornår er forandringen en succes?
Hvilken type forandring er der tale om?
Hvad er forandringens omfang, karakter og dybde

Spørgsmål vi skal beskæftige os med

Allan Linnau
Allan Linnauhar citeretsidste år
Man bør definere nogle adfærdsmæssige målepunkter, som følger op på implementeringen og dermed forandringens varighed.
Allan Linnau
Allan Linnauhar citeretsidste år
FIGUR: FORSTÅ SUCCESEN
Allan Linnau
Allan Linnauhar citeretsidste år
lede forandringer er derfor nært forbundet med på den ene side at frigøre den energi, som de involverede mennesker indeholder, det vil sige det kaos, de følelser, bevægelser, den modstand og dynamik, som forandringen afstedkommer
Stine Løvschall
Stine Løvschallhar citeretfor 2 år siden
Forme
Lede
Lære
Forme handler om at forstå og planlægge forandringsprojektet. Du skal vide, hvad du gerne vil opnå med forandringen, hvornår forandringen er en succes, og hvad den betyder for de enkelte interessenter. Dernæst handler det om, hvordan du som forandringsleder planlægger din forandringsproces, herunder særligt involveringsgrad, håndtering af nøgleinteressenter og kommunikation af forandringen.
Lede handler om, hvordan du sætter gang i forandringen, hvordan du faciliterer den, hvordan du leder interessenter, hvordan du håndterer modstand og støtte til forandringen, samt hvordan du løbende følger op og til slut sikrer en god afslutning og forankring af projektet.
Lære handler om at lære af forandringsprocessens succeser og fejltrin. Du skal forstå, hvordan du foretager en konkret evaluering af projektet og samtidig sikrer, at læringen forankres i organisationen og på den måde er med til at skabe en øget forandringskompetence hos dig og organisationen som helhed.
Stine Løvschall
Stine Løvschallhar citeretfor 2 år siden
Projektledelse har fokus på projekttrekantens tre hjørner: tid, leverancer og ressourcer. Forandringsledelse har fokus på de elementer, som har med organisationens medlemmer at gøre: fælles målsætninger, involvering af modtagere, kommunikation mellem interessenter, adfærdsændring osv. Vores erfaring er, at mange virksomheder og ledere har rigtig godt styr på projektledelsesdelen. Derimod ser vi ofte en manglende evne til at lede forandringen,
Lene Nielsen
Lene Nielsenhar citeretfor 2 år siden
I det følgende vil vi gennemgå værktøjer til at svare på ovensående 11 spørgsmål

Spørgsmål

Rikke Mandrup Hansen
Rikke Mandrup Hansenhar citeretfor 3 år siden
FIGUR: EKSEMPEL PÅ UDDYBNING AF FASE I I PROJEKTPLANEN FOR FUSIONSPROCESSEN
Rikke Mandrup Hansen
Rikke Mandrup Hansenhar citeretfor 3 år siden
FIGUR: EKSEMPEL PÅ SIMPEL MASTERPLAN FOR EN FUSIONSPROCES
Rikke Mandrup Hansen
Rikke Mandrup Hansenhar citeretfor 3 år siden
Tidligt i forandringsforløbet er der behov for projektledelse, og behovet for at fokusere på egentlig forandringsledelse stiger undervejs i forløbet.
Rikke Mandrup Hansen
Rikke Mandrup Hansenhar citeretfor 3 år siden
For at måle forandringens reelle værdiskabelse er det derfor vigtigt, at du både identificerer kvantitative eller tekniske faktorer og adfærdsmæssige faktorer.
Anders Vilslev Knudsen
Anders Vilslev Knudsenhar citeretfor 3 år siden
måde at synliggøre, hvorfor en forandring er nødvendig, er at udarbejde en såkaldt argumentationskæde, som går fra direktionen og ned til det nederste niveau af medarbejdere. Argumentationskæden forklarer forandringens nødvendighed ud fra det perspektiv, der er relevant for den enkelte medarbejdergruppe. Argumentationskæden kan visualiseres og bruges aktivt i kommunikationen til alle ledere og medarbejdere. Argumentet for direktionen kan
fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)