bookmate game
Bøger
Janne Hedegaard Hansen

Narrativ dokumentation

Mange pædagoger og lærere opfatter krav om dokumentation som endnu en opgave, et rent administrativt anliggende, som tager tiden fra den pædagogiske opgave. Sådan behøver det imidlertid ikke at være.
Den narrative dokumentationsmetode gør dokumentationsarbejdet til en integreret og meningsfuld del af det pædagogiske arbejde i skoler og institutioner.
Gennem de professionelles egne fortællinger om begivenheder fra hverdagen afdækker metoden de logikker, problem— og løsningsforståelser, som pædagogen eller læreren tænker og handler ud fra i sit pædagogiske virke. Den er således et godt redskab til at udforske egen praksis. Den narrative metode bidrager desuden til udvikling og kvalificering af den pædagogiske indsats, samtidig med at den styrker kvaliteten af dokumentationsarbejdet.
Janne Hedegaard Hansen viser, hvordan man kan arbejde med metoden i praksis, og præsenterer de teoretiske og videnskabsteoretiske forudsætninger for metoden. Bogen henvender sig til studerende på lærer— og pædagoguddannelsen, diplom— og andre videregående uddannelser inden for det pædagogiske felt. Desuden henvender den sig til pædagoger og lærere, ledere og konsulenter, der arbejder med pædagogiske problemstillinger.
Janne Hedegaard Hansen er cand.scient.pol., ph.d. i socialpædagogik, forfatter og foredragsholder. Hun er ansat som adjunkt på Institut for Læring, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole ved Aarhus Universitet. Tidligere har hun været seminarielektor ved CVU-Storkøbenhavn og konsulent ved Det Nationale Videnscenter for Inklusion og Eksklusion.
158 trykte sider
Oprindeligt udgivet
2009
Udgivelsesår
2009
Har du allerede læst den? Hvad synes du om den?
👍👎

Citater

 • Tine Prehnhar citeretfor 5 år siden
  Eksempelvis har socialkonstruktivistiske studier af seksualitet, køn, teknologi m.m. udfordret traditionelle forestillinger om disse fænomeners naturlighed (Wenneberg 2000). Afvisningen af det naturlige giver plads til, at tingene kan være anderledes, end vi umiddelbart antager, de er, og denne position synes da også at være motiveret af kritiske holdninger til den eksisterende sociale orden (Hacking 1999). Ifølge Hagen (2002) er dette imidlertid ikke særlig kritisk, nyt eller radikalt inden for sociologien.
 • Tine Prehnhar citeretfor 5 år siden
  forholder sig kritisk til opfattelsen af sociale fænomeners tilsyneladende naturlighed og forsøger at tydeliggøre, at den sociale virkelighed ikke er naturligt given, men socialt konstrueret
 • Kirsten Hedegaardhar citeretfor 6 år siden
  Krav om dokumentation og evalueringer af indsatserne i den offentlige sektor er blevet en del af de nye styringsstrategiske tiltag gennem de sidste 10-15 år. Målet er en bedre ressourceudnyttelse, en bedre sammenhæng mellem input og output, kvalitetssikring, brugertilfredshed og kvalitetsudvikling. Det er svært at fortænke politikere i at have et mål om at sikre og forbedre kvaliteten og effektiviteten af indsatserne i den offentlige sektor. Alt andet ville være politisk og økonomisk uansvarligt. Men det er selvfølgelig ikke lige meget, hvilke styringsstrategier der bringes i anvendelse, og dermed hvilke logikker der ligger bag dokumentationsarbejdet.
  Med afsæt i en lille fortælling fra en vuggestue vil jeg indledningsvis diskutere forskellige tilgange til dokumentation. Fortællingen handler om en dreng, der skal sove til middag. I de fleste vuggestuer sover børnene til middag mellem kl. 12

På boghylderne

fb2epub
Træk og slip dine filer (ikke mere end 5 ad gangen)